Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Ihmisoikeudet (6.2013) - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Ihmisoikeudet (6.2013)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Ihmisoikeudet (6.2013)

Mielenosoitus Tahrir-aukiolla Egyptissä heinäkuussa 2011. Kuva: Hossam el-Hamalawy/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0Mielenosoitus Tahrir-aukiolla Egyptissä heinäkuussa 2011. Kuva: Hossam el-Hamalawy/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Ihmisoikeudet on suojattu sopimuksin

Ihmisoikeudet eivät ole sarja epämääräisiä, yleviä periaatteita, vaan niistä on sovittu YK:n ihmisoikeusjulistuksissa ja lukuisissa kansainvälisissä sopimuksissa. Siitä huolimatta ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu jatkuvasti.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vainotaan ympäri maailman

Venäläinen Alisa Žabenko piti nuorempana seksuaalisen suuntautumisensa salassa. Hän on huolissaan kotimaansa uudesta lainsäädännöstä, joka tekee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämästä entistä tukalampaa.

Kehitysyhteistyölläkin voi edistää ihmisoikeuksia

Ihmisoikeuksien puolustamisen ajatellaan usein olevan protesteja ja marsseja, mutta ihmisoikeustyötä tehdään myös kehitysyhteistyöprojekteissa. Esimerkiksi Suomen Lähetysseura tukee alakastisia daliteja Nepalissa. Etiopiassa puolestaan Pelastakaa Lasten hanke sai lapset nousemaan lapsiavioliittoja vastaan.

Faktat: Ihmisoikeuksien historiaa

  • Yhtenä varhaisimmista ihmisoikeusjulistuksista pidetään Persian ensimmäisen kuninkaan Kyyros suuren vuonna 539 eaa antamaa julistusta, jossa vapautettiin orjat, annettiin kaikille oikeus valita uskontonsa sekä säädettiin tasa-arvo rotujen välille.
  • Englannin Magna Carta -säädös vuodelta 1215 puolestaan takasi esimerkiksi kansalaisille omistus- ja perimysoikeuden.
  • Alun perin ihmisoikeudet määräytyivät ihmisten sukupuolen, rodun, syntyperän tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Ajatus ihmisoikeuksista kaikille kuuluvina oikeuksina vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen.
  • 1600-luvulla alettiin ajatella, että yksilöillä on tiettyjä luonnollisia oikeuksia, joiden turvaamiseen valtion olemassaolo perustuu. Valistusfilosofian aikakaudella 1700-luvulla ihmisoikeudet alkoivat kehittyä enemmän juridiseen suuntaan. Taustalla olivat Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus (1776), Ranskan ihmisoikeuksien julistus (1789) ja Yhdysvaltain ihmisoikeusasiakirja Bill of Rights (1791). Ne perustuivat ajatukseen siitä, että valtion valta perustuu yksilöiden vapaaseen tahtoon.
  • Monet ensimmäiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset liittyivät uskonnonvapauteen sekä orjuuden poistamiseen. Vuonna 1864 solmittiin ensimmäinen Geneven sopimus, joka takasi suojan haavoittuneille sotilaille.
  • Vuonna 1948 YK hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen. Yksikään YK:n silloisista 58 jäsenvaltiosta ei äänestänyt julistusta vastaan. Kahdeksan jäsenmaata kuitenkin pidättäytyi kokonaan äänestämästä.

Maailman taustojen toimitustyöstä vastaa ulkoministeriön kehitysviestinnän toimeksiannosta Suomen OneWorld-portaaliyhdistys.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi