Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kehitysyhteistyön tilastot: käyttöohjeet - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Kysy kehitysyhteistyöstä: Tilastovisualisoinnin käyttöohje

Ulkoministeriön kehitysviestintä, puh. 0295 351182. Verkkojulkaisun päivitys päättyi 30.6.2014.
flickr facebook
reuna
Ulkoasiainministeriö

Kehitysyhteistyön tilastot: käyttöohjeet

Suomen julkisen kehitysyhteistyön maksatustilastojen esitystapa on uudistettu. Vuosien 2006–2011 toteutuneet maksatustiedot esitetään graafisesti Googlen Open Data Explorer -palvelussa.

Tilastovisualisointi näyttää tiedot entistä monipuolisemmin. Käyttäjä voi valita ja yhdistelllä näytettäviä tietoja.  Tiedot perustuvat OECD:n kehitysapukomitealle raportoituun dataan.

Vuosittaisia maksatuksia voi tarkastella maittain (oletusasetus), jakelukanavan mukaan, toimialan mukaan sekä yhdistämällä näitä tietoja.

Pääjakelukanavat

 • alueelliset rahoituslaitokset
 • EU-instituutiot           
 • IMF (Kansainvälinen valuuttarahasto)
 • julkinen sektori
 • julkis-yksityiset kumppanuudet, verkostot
 • kansalaisjärjestöt
 • Maailmanpankki
 • muut monenkeskiset toimijat
 • muut toimijat
 • YK-järjestöt

Päätoimialat

 • humanitaarinen apu
 • julkinen hallinto ja kansalaisyhteiskunta
 • kalatalous
 • kauppapolitiikka ja matkailu
 • konfliktien ehkäisy, rauha ja turvallisuus
 • kuljetus, varastointi, tietoliikenne ja energia
 • maatalous
 • metsätalous
 • monisektoriapu
 • muu yhteiskuntarakenne ja palvelut
 • muut/erittelemätön
 • ohjelma-apu, ml. budjettituki
 • opetus
 • pankit ja rahoitus, liike-elämä
 • teollisuus, mineraalivarat, kaivannaistoiminta, rakennus
 •  terveys
 • velkajärjestelyt
 • vesihuolto ja sanitaatio
 • väestöpolitiikka, -ohjelmat ja lisääntymisterveys

Palvelun käyttö

Oletusasetuksena on maksatusten tarkastelu maittain. Vasemman palstan valikosta voit valita yhden tai useamman maan, jonka jälkeen valintoihin kohdistuneet maksatukset näkyvät viivakaaviona. Kursivoiduista maista ei ole tietoja.

Viivakaavion lisäksi esitystavaksi voidaan valita kaavion oikean yläkulman painikkeista palkkiokaavio, karttakaavio tai kuplakaavio.

Palkki-, kartta- ja kuplakaavioissa maksatusten kehitystä voi tarkastella aikajanalla 2006–2011 klikkaamalla kaavion vasemman alareunan nuolipainiketta.

Maksatuksia pääjakelukanavan tai -toimialan mukaan pääsee tarkastelemaan klikkaamalla vasemman palstan "Maa" -painikkeen oikealla puolella olevaa nuolta ja valitsemalla pudotusvalikosta haluamansa vaihtoehdon. Sen jälkeen vasemman palstan valikosta valitaan yksi tai useampi pääjakelukanava tai -toimiala, joiden tietoja halutaan katsoa.

Tietojen yhdisteleminen

Maksatuksia voidaan tarkastella myös yhdistelemällä tietoja. Seuraavat yhdistelmät ovat mahdollisia:

 • yhteen tai useampaan maahan kohdistuvat maksatukset yhden pääjakelukanavan tai päätoimialan mukaan
 • yhden tai useamman pääjakelukanavan kautta toteutuneet maksatukset yhden maan tai päätoimialan mukaan
 • yhden tai useamman päätoimialan kautta toteutuneet maksatukset yhden maan tai pääjakelukanavan mukaan

Tietojen yhdistely tapahtuu seuraavasti, tässä esimerkkinä kolmeen maahan kohdistuvat maksatukset:

 • Valitse vasemman palstan ylempään valikkoon maa
 • Valitse maalistasta esimerkiksi Etiopia, Kenia ja Nepal
 • Klikkaa auki vasemman palstan alareunan kahdesta valikosta joko päätoimiala tai pääjakelukanava. Sen jälkeen valitaan auki klikatusta valikosta yksi päätoimiala tai pääjakelukanava, jolloin kaavioon piirtyy Etiopiaan, Keniaan ja Nepaliin kohdistuneet maksatukset valitun jakelukanavan tai toimialan mukaisesti.

Maan sijaan voit vaihtaa joko pääjakelukanavan tai -toimialan ja tehdä sen pohjalta vertailuja samalla tavalla kuin edellä. Voit katsoa esimerkiksi julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja YK-järjestöjen kautta toteutuneita maksatuksia Mosambikiin tai EU-instituutioiden ja Maailmanpankin kautta toteutuneita maksatuksia opetussektorille.

Samoin on mahdollista katsoa opetus- ja terveyssektorin maksatuksia kansalaisjärjestöjen kautta tai sitä, kuinka paljon maatalous-, opetus- ja vesihuoltosektorien maksatuksia on toteutunut Sambiaan.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.10.2012


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi