Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Funktionshindrade och utveckling (1.2011) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Funktionshindrade och utveckling (1.2011)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Funktionshindrade och utveckling

Kuurot lapset esittävät perinteistä tanssia Keniassa.  (Kuva: Mpigapicha / Flickr.com, cc 2.0)Döva barn uppträder med en traditionell dans i Kenya. Bild: Mpigapicha / Flickr.com, cc 2.0

De funktionshindrade är världens största minoritet

Människor med funktions- eller utvecklingshinder utgör tio procent av världens befolkning, men tjugo procent av de fattiga. Att vara fattig ökar risken för att bli handikappad, men funktionshinder förvärrar också fattigdomen.

Fördomar som hinder

Amu Urhonen och Jeremiah Sodoka har upplevt hur det är att leva som rörelsehindrade både i Finland och i utvecklingsländer. Enligt Sodoka kan man inte ens jämföra läget för de rörelsehindrade i Finland och i Sudan. Enligt Urhonen igen är problemen de samma överallt - det finns bara mer av dem i utvecklingsländerna.

Utbildning ger de funktionshindrade självförtroende i Moçambique

Förbundet Utvecklingsstörning och De Dövas Förbund gör utvecklingssamarbete tillsammans med de funktionshindrade i Moçambique. Under 15 års tid har de funktionshindrade så småningom blivit modigare med att verka för sina rättigheter.

Fakta
 

Enligt FN:s konvention om de funktionhindrades mänskliga rättigheter är funktionshindrade människor som har långvariga fysiska, mentala, intellektuella eller sinnesnedsättningar. Funktionhindren föds också av att omgivningen förhindrar att de funktionshindrade deltar i samhällets funktioner.
 
Det finns omkring 650 miljoner funktionshindrade i världen. Deras antal växer bland annat genom konflikter, befolkningstillväxten och att befolkningen åldras.
80 procent av de funktionshindrade i världen bor i utvecklingsländer.
 
I länder med låg inkomstnivå och medelinkomster är tre av fyra funktionshindrade kvinnor.
 
82 procent av de funktionshindrade i utvecklingsländerna lever under fattigdomsgränsen.
 
I utvecklingsländerna är 80-90 procent av de funktionshindrade arbetslösa, i industriländerna 50-70 procent.
 
Funktionshindrade har större sannolikhet att falla offer för våldtänkt än de som inte är funktionshindrade. Funktionshindrade barn utsätts för våld med 1,7 gånger större sannolikhet än andra barn. 

Världens bakgrunder redigeras av Finlands OneWorld -portalförening på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingskommunikation.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi