Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Työllä kehitystä: linkit - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Linkit

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Työllä kehitystä: linkit

Tietokannat, kansainväliset raportit

LABORSTA

Työjärjestö ILOn tietokanta sisältää työhön liittyvät tilastot yli 200 maasta vuodesta 1969 lukien.  Tietokanta sisältää myös kuvaukset kansallisista työvoimatietokannoista. Palvelu on englanninkielinen.

ILO: World of work report 2009

Raportti tarkastelee maailmanlaajuisen talouskriisin mukanaan tuomaa työllisyyskriisiä. Se arvioi kriisin sosiaalisia vaikutuksia ja globalisaatioprosessin roolia. Raportissa pureudutaan myös yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun mahdollisuuksiin. Raportti on englanninkielinen. 

Kansainväliset toimijat

Kansainvälinen työjärjestö ILO

ILO (International Labour Organization) on työelämän kehittämiseen ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseen erikoistunut järjestö. Sen tärkeä tehtävä on kansainvälisten työelämän normien luominen ja valvonta. Verkkopalvelun kielinä ovat englanti, espanja, ranska.

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC

ITUCin jäsenenä on 311 palkansaajajärjestöä 155 maassa eri puolilla maailmaa. Kaikkiaan se edustaa 168 miljoonaa palkansaajaa. Verkkopalvelun kielinä ovat englanti, espanja, ranska ja saksa.

EU: säällinen työ

Euroopan unionilla on vahva rooli globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisessa. Säällisen työn edistäminen liittyy niin EU:n ulko- kuin sisäasioihin. EU on tukenut aktiivisesti säällisen työn ottamista maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi YK:ssa. Verkkopalvelun kielenä on englanti.

YK:n Global Compact

Global Compact on YK:n alainen, yrityksille suunnattu aloite, johon liittyessä yritys sitoutuu noudattamaan Global Compactin kymmenen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Global Compact perustuu vapaaehtoisuudelle eivätkä sen periaatteet ole oikeudellisesti sitovia. Verkkopalvelun kielinä ovat englanti, ranska, saksa, venäjä, arabia ja kiina.

Suomalaiset toimijat

SASK

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö. Sen jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä noin 1,3 miljoonaa suomalaista.

Kehitysohjelmat ja –verkostot

ILO: Säällisen työn maaohjelmat

Iso-Britannian ja Hollannin rahoittama kehitysohjelma

Kampanjat

Säällinen työ, säällinen elämä –kampanja

Viiden järjestön kampanja käynnistyi maailman sosiaalifoorumissa Nairobissa 2007. Mukana ovat Solidar, ITUC, ETUC, Social Alert Initial ja Global Progressive Forum. Verkkopalvelun kielenä on englanti.

Maailman säällisen työn päivä

7. lokakuuta vietetään säällisen työn ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön ITUCin aloitteesta. Päivä muistuttaa jokaisen ihmisen oikeudesta tehdä työtä, joka tekee mahdolliseksi elää perustarpeet tyydyttävää elämää. Verkkopalvelun kielinä ovat englanti, espanja, ranska ja saksa.

Puhtaat vaatteet –kampanja

Puhtaat vaatteet on osa kansainvälistä Clean Clothes Campaign -kampanjaverkostoa. CCC on toiminut Euroopassa vuodesta 1989 ja siinä on mukana 15 maata. Puhtaat vaatteet pyrkii parantamaan vaatetus- ja urheiluvaateteollisuudessa työskentelevien työntekijöiden oloja. Suomen Puhtaat vaatteet –kampanja käynnistyi maaliskuussa 2010.

 

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 24.3.2010


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi