Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Människovärdigt arbete - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Människovärdigt arbete

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Människovärdigt arbete

Varje människa har ett värde oberoende av sitt arbete. Men arbetet skapar ändå till stor del ens identitet, påverkar ens självkänsla och utgör ett band till det samhälle man lever i. Yrkesstolthet vittnar om att traditioner lever vidare.

Manasse John Mjema och Neema Mjema, Tanzania. Foto: Marja-Leena KultanenManasse John Mjema och Neema Mjema har en liten grönsaksbutik i Dar es Salaam, Tanzania. Foto: Marja-Leena Kultanen

Först och främst innebär arbete inkomst och ansvar för familjens försörjning. Närmare 80 % av världens män, och hälften av världens kvinnor och ungdomar, arbetar för att försörja sig.

Det är inte egalt hurdant arbete människor utför. Den internationella arbetsorganisationen ILO anser att arbete måste vara anständigt, det vill säga hedervärt och människovärdigt.

  • Anständigt arbete lönar sig, det vill säga att det garanterar tillräcklig inkomst för den som utför det
  • Anständigt arbete är valt av fri vilja och tryggt. Det utgör inte hot mot liv eller hälsa för den som utför det
  • Anständigt arbete medger att arbetstagarna fritt organiserar sig och förhandlar om lön och arbetsvillkor med sina arbetsgivare. Den som har anständigt arbete diskrimineras inte på grund av kön, ålder, nationalitet, etnisk bakgrund, religion eller politiska åsikter
  • Anständigt arbete omfattar välmående arbetstagare, till exempel deras hälsovård och måltidspauser. Det garanterar mammor och pappor möjligheter att ta hand om sina barn tillräckligt
  • Anständigt arbete bidrar till pensionsbesparingar
  • Anständigt arbete medger tid för eget liv utanför arbetstiden: tid för vila, rekreation och samvaro med anhöriga och vänner

Många lever i extrem fattigdom tros sin flit

Det internationella samfundet är mycket enigt om det anständiga arbetets normer. Men i praktiken haltar ändå normernas förverkligande och övervakning, och de gäller egentligen bara hälften av världens arbetstagare. I Sydasien och Afrika söder om Sahara har bara var fjärde arbetstagare anständigt arbete, av kvinnorna är det ännu färre.

En femtedel av alla arbetande människor i världen tjänar mindre än en euro om dagen, de lever alltså i extrem fattigdom trots sin flit. De fattiga arbetandes andel i Sydasien är 45 % och i Afrika söder om Sahara nästan 60 %.

Miljoner människor dör eller invalidiseras på grund av sina arbetsuppgifter varje år. Barnens arbete är särskilt farligt: över 200 miljoner barn i åldern 5-14 år arbetar istället för att gå i skola. Av dem arbetar tre fjärdedelar med sitt liv som insats, till exempel som sexarbetare, barnsoldater eller slavar. 

Källor och mera information:

Internationella arbetsorganisationen ILO:s rapporter om global sysselsättning 2009 och 2010

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 7.5.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi