Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Ihmisarvoista työtä - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Ihmisarvoinen työ

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Ihmisarvoista työtä

Jokaisella ihmisellä on arvo työstä riippumatta. Silti työ luo myös tekijänsä identiteettiä, vaikuttaa itsetuntoon ja kiinnittää yhteisöön. Ammattiylpeys kertoo perinteiden jatkumisesta. 

Manasse John Mjema ja Neema Mjema pitävät pientä vihanneskauppaa Dar es Salaamissa. Kuva: Marja-Leena KultanenPieni vihanneskauppa tuo toimeentulon Manasse ja Neema Mjemalle Dar es Salaamissa. Kuva: Marja-Leena Kultanen

Ei ole samantekevää, minkälaista työtä ihmiset maailmassa tekevät. Kansainvälisen työjärjestön ILOn mielestä työn on oltava säällistä eli kunnollista ja ihmisarvoista. 

  • Säällinen työ on tuottavaa eli se takaa tekijälleen riittävän toimeentulon. 
  • Säällinen työ on vapaasti valittua ja turvallista. Se ei uhkaa tekijänsä henkeä ja terveyttä. 
  • Säällisen työn tekijät voivat vapaasti järjestäytyä ja neuvotella työnantajansa kanssa palkastaan ja työehdoistaan. Säällisen työn tekijöitä ei syrjitä sukupuolen, iän, kansallisuuden, etnisen taustan, uskonnon tai poliittisten näkemysten perusteella. 
  • Säällinen työ huolehtii tekijänsä hyvinvoinnista, kuten ateriatauoista ja terveydenhoidosta. Se takaa äideille ja isille mahdollisuuden huolehtia lapsistaan riittävästi. 
  • Säällinen työ kartuttaa eläkettä. 
  • Säällisen työn ulkopuolella on aikaa omaan elämään: lepoon, virkistymiseen ja yhdessäoloon läheisten kanssa. 

Kansainvälinen yhteisö on varsin yksimielinen säällisen työn normeista. Käytännössä kuitenkin normien toteutuminen ja valvonta ontuvat, ja normit pätevät vain puoleen maailman työntekijöistä. Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa säällistä työtä tekee vain noin neljännes työntekijöistä, naisista sitäkin harvempi. 

Esimerkiksi viidennes maailman työntekijöistä tienaa alle euron päivässä eli uurastuksestaan huolimatta elää äärimmäisessä köyhyydessä. Etelä-Aasiassa työtä tekevien köyhien osuus on 45 prosenttia ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa lähes 60 prosenttia. 

Vastaavasti miljoonat ihmiset kuolevat ja vammautuvat vuosittain työtehtävissään. Erityisen vaarallista on lapsityö: yli 200 miljoonaa 5-14-vuotiasta lasta käy koulun sijaan töissä. Heistä kolme neljäsosaa tekee työtä henkensä kaupalla esimerkiksi seksityöläisinä, lapsisotilaina ja orjina  

Lähteet ja lisätietoja mm.: 

Kansainvälisen työjärjestö ILOn raportit globaalista työllisyydestä 2009 ja 2010 

 

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi