Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utveckling med arbete - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Arbete

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Utveckling med arbete

Man arbetar för att kunna mätta magen. Den finska sångens ord gäller överallt i världen. Närmare 80 % av världens alla män arbetar för att försörja sig, och hälften av kvinnorna och ungdomarna. Ändå förtjänar var femte av alla arbetande människor i världen mindre än en euro om dagen. Trots sina ansträngningar är de tvungna att leva i extrem fattigdom.

Työllä kehitystä -banneriDet finns många slag av arbete: officiellt och inofficiellt, avlönat och frivilligt, fasta anställningar och snuttjobb. Arbete ger inkomster, men vilket slags arbete som helst är inte bra för människan. Den internationella arbetsorganisationen ILO påminner om att arbete måste vara anständigt och människovärdigt, det vill säga fritt valt och tryggt och de mänskliga rättigheterna måste respekteras.

Med hjälp av utvecklingssamarbetet främjar finländarna inkomsterna och anständiga arbetsbetingelser för invånare i utvecklingsländer. Enligt regeringens utvecklingspolitiska program ska målet vara att alla arbetsförmögna ska kunna få människovärdigt arbete. I Afrika, Asien och Latinamerika stödjer Finland på olika sätt jord- och skogsbruksekonomi, produktion av hållbar energi samt liten och medelstor företagsverksamhet.

Webbplatsen Utveckling med arbete ger sex olika bakgrundsaspekter till arbete. Sidorna öppnas med två månaders mellanrum så att man först tar upp människovärdigt arbete och arbetets många sidor, och därefter arbetsbetingelser (i maj), migration i juli, ungdomsarbete i september och företagsamhet i november 2010.

I berättelserna Mitt arbete får människor från olika delar av världen komma till tals. Dessutom skriver sakkunniga och andra finländska opinionsbildare om det globala arbetets framtid år 2020 på temasidorna.

Temat Utveckling med arbete kommer att synas i all verksamhet som utrikesministeriets utvecklingskommunikation har, och i alla dess evenemang, exempelvis under festivalen Världen i byn (Maailma kylässä) i Helsingfors 29-30 maj.

Helsingfors öppna universitet arrangerar en föreläsningsserie om arbete hösten 2010.

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 7.5.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi