Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Bakgrundsmaterial för lärare: Jämställdhet (2.2012) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Jämställdhet (2.2012)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Jämställdhet (2.2012)

 Indiska kvinnor lär sig mjölkbruk i delstaten Madhya Pradesh. Bild: mckaysavage, Flickr.com / cc 2.0)Indiska kvinnor lär sig mjölkbruk i delstaten Madhya Pradesh. Bild: mckaysavage, Flickr.com / cc 2.0

Alla drar nytta av jämställdhet

Världens kvinnor har mer makt än någonsin tidigare, men kvinnorna äger och tjänar fortfarande mindre än männen och drabbas fortfarande av diskriminering. Om kvinnorna skulle få samma rättigheter som männen kunde också politiken bli bättre och ekonomin utvecklas snabbare.

Vietnams kvinnor kämpar mellan det moderna och det traditionella 

Vietnamesiska Lan flyttade från sitt hemland till Finland eftersom hon ville leva ett liv som är jämställt med männen. I Vietnam är kvinnornas situation bättre än i många andra länder i Sydostasien, men de traditionella rollerna och uppfattningarna lever ännu starkt kvar.

Afghanistans kvinnor bygger fred

IAfghanistan kan bara var åttonde kvinna läsa, flickorna tvingas ofta avbryta sin skolgång och mödradödligheten är 175 gånger vanligare än i Finland. Under de senaste åren har ändå allt fler kvinnor vågat sig på jobb eller till skolan, och kvinnorna börjar bli synliga också i fredsförhandlingarna.

 

Faktat

  • Kvinnornas andel av världens arbetskraft är omkring 40 procent. Av hushålls- och vårdarbetet gör kvinnorna 60-80 procent.
  • I två tredjedelar av världens länder börjar flickorna grundskolan lika ofta som pojkarna.
  • Kvinnorna tjänar omkring 17 procent mindre än männen, men variationerna är stora. Till exempel i Bangladesh är kvinnans euro 12 cent.
  • År 2011 fanns det sju länder där andelen kvinnliga riksdagsledamöter var 40 procent eller större: Rwanda (56 procent), Sydafrika (45), Sverige (45), Kuba (43), Finland (43), Island (43) och Norge (40). Kvinnliga parlamentariker saknas helt i Belize, Mikronesien, Nauru, Oman, Palau, Qatar, Saudiarabien, Salomonöarna och Tuvalu.
  • Enligt en undersökning som UN Women gjort i 83 länder upplever hela 70 procent av kvinnorna våld under sitt liv. Misshandlaren är ofta hennes partner.
    • Mellan 100 och 140 miljoner kvinnor och flickor har fått sina könsdelar stympade.
  • I utvecklingsländerna dör 290 kvinnor av 100 000 av orsaker som har med graviditet och förlossning att göra. Under de senaste tjugo åren har andelen ändå minskat med en tredjedel.
     

Maailman taustojen toimitustyöstä vastaa Suomen Oneworld -portaaliyhdistys ulkoministeriön kehitysviestinnän toimeksiannosta.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi