Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Mitä ihminen tarvitsee: ilmasto ja energia - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Ilmasto ja energia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Ilmasto ja energia

Mistä ilmastonmuutoksessa on kyse?

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä. Ilmasto muuttuu, kun ilmakehän kaasukoostumus muuttuu. Käytännössä kasvihuonekaasujen lisäys ilmakehässä johtaa maapallon lämpenemiseen. Me ihmiset olemme tuottaneet näitä kaasuja erityisesti viimeksi kuluneiden vuosisatojen aikana polttamalla fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä, öljyä ja turvetta sekä hakkaamalla metsiä. 

Mistä päästöjä tulee?

Ilmastonmuutos on moniin muihin ympäristöongelmiin verrattuna vaikeasti ratkaistava asia, sillä ilmastolle haitallisia päästöjä tulee monista pienistä ja suurista lähteistä. 

Voiko ilmastonmuutoksen torjua?

Ilmastonmuutoksen kokonaan torjuminen ei enää ole mahdollista. Ilmasto lämpenee vähintään 1,5 astetta, vaikka lopettaisimme päästöjen tuottamisen heti. Niinpä ihmiskunnalla on kolme vaihtoehtoa: Voimme hillitä muutoksia vähentämällä päästöjä, yrittää sopeutua lämpenemiseen tai kärsiä sen seurauksista. Todennäköisesti joudumme tekemään näitä kaikkia.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kehitysmaihin?

Vaikka teollisuusmaat ovat aiheuttaneet tähän mennessä eniten päästöjä, lankeavat pahimmat seuraukset  kehitysmaiden ennestään kuiville ja taloudellisesti köyhille alueille. Erityisen huonossa asemassa ovat niin sanotut vähiten kehittyneet maat eli esimerkiksi Bangladesh, Malawi ja Etiopia. Ne tuottavat vain neljä prosenttia ilmastopäästöistä, mutta kuivuus, ruuantuotannon heikkeneminen ja myrskyjen lisääntyminen vaikuttavat niihin kaikkein eniten.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi