Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konflikten och ojämställdheten bromsar upp utvecklingen i Afghanistan - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Utvecklingsmätare och utmaningar

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Konflikten och ojämställdheten bromsar upp utvecklingen i Afghanistan

Allt fler afghanska flickor får gå i skola, men kvinnornas rättsskydd är fortfarande obefintligt.

Naisten asema on Afganistanissa parantunut Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen. Kuva: Sam Karvonen Kvinnornas ställning i Afghanistan har förbättrats efter att talibanregimen föll. Bild: Sam Karvonen.

Som en följd av konflkten, som har fortsatt i tiotals år, har Afghanistans infrastruktur förstörts, basservicen är usel, kränkningar mot de mänskliga rättigheterna är vanliga och en stor del av befolkningen lever i absolut fattigdom.

Trots att våldet har minskat under de senaste åren så dödas eller såras tusentals civila varje år i våldet.

Landet har också gått framåt sedan 2001 då talibanregimen föll. Mödra- och barndödligheten har minskat.

Antalet lärare har mångdubblats och tusentals skolor har byggts i landet. År 2001 gick bara omkring en miljon barn i skola, nu är antalet nästan uppe i åtta miljoner. Å andra sidan är det bara omkring hälften av barnen som går ut skolan och en minoritet av landets befolkning kan läsa.

Långt till jämställdhet

Att förbättra flickornas och kvinnornas situation är fortfarande en av de största utmaningarna för Afghanistan.

Under talibanernas tid fick kvinnor inte röra sig ensamma utanför hemmet, studera eller jobba. Efter att talibanerna föll har situationen förbättras och till exempel är antalet flickor som börjar i skola 71 per 100 pojkar. I praktiken är kvinnorna fortfarande ändå andra klassens medborgare i sitt eget land.

Kvinnornas och flickornas problem är bland annat våldet, det obefintliga rättsskyddet, otryggheten samt barn- och tvångsäktenskap. Bara få kvinnor har en möjlighet att jobba och enligt vissa uppgifter kan bara 12 procent av kvinnorna läsa.

Afghanistan: Indexet för mänsklig utveckling

  • Placering 175 / 187 länder
  • Indexet mäter staternas utvecklingsgrad på basis av hälsa, utbildning och inkomster. Finland ligger på plats 21.

Även om man har stiftat lagar som skyddar kvinnorna i landet så efterföljs de oftast inte. Många instanser försöker också fortfarande begränsa förbättrandet av kvinnornas rättigheter.

Också kvinnornas dåliga hälsa är ett stort problem. Mödradödligheten har minskat med nästan två tredjedelar på 20 år– men fortfarande dör ungefär 460 kvinnor av 100 000 av orsaker som har med graviditet och förlossningen att göra. Bara 39 procent av kvinnorna föder i närvaro av hälsovårdspersonal. Kvinnorna får i medeltal 6,2 barn, vilket också försvårar deras möjligheter att delta i utbildning och arbetsliv.

Finland stöder jämställdhetsarbetet

Med anslagen från utvecklingssamarbetet stöder Finland Afghanistan främst då det gäller att främja en god administration, utveckla landsbygden och förbättra jämställdheten.

Finlands stöd kanaliseras främst genom återuppbyggnadsfonden för Afghanistan som administreras av Världsbanken. Finland ger också humanitär hjälp åt landet samt stöder frivilligorganisationernas projekt i Afghanistan.

Källor:

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 25.5.2016


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi