Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Konflikti ja epätasa-arvo hidastavat Afganistanin kehitystä - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Kehityksen haasteet

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Konflikti ja epätasa-arvo hidastavat Afganistanin kehitystä

Yhä useampi afganistanilaistyttö pääsee kouluun, mutta naisten oikeusturva on yhä olematon.

Naisten asema on Afganistanissa parantunut Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen. Kuva: Sam KarvonenNaisten asema on Afganistanissa parantunut talebanhallinnon kaatumisen jälkeen. Kuva: Sam Karvonen

Vuosikymmeniä jatkuneen konfliktin seurauksena Afganistanin infrastruktuuri on tuhoutunut, peruspalveluiden tila on surkea, ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä ja iso osa väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä.

Väkivallan viime vuosien rauhoittumisesta huolimatta joka vuosi väkivallassa loukkaantuu tai kuolee tuhansia siviileitä.

Maa on mennyt myös eteenpäin sitten vuoden 2001, jolloin talebanhallinto kaatui. Äitiys- ja lapsikuolleisuus on vähentynyt.

Opettajien määrä on moninkertaistunut ja maahan on rakennettu tuhansia kouluja. Vuonna 2001 vain noin miljoona lasta kävi koulua, nykyisin luku on jo lähes 8 miljoonaa. Toisaalta alle puolet lapsista saa koulun loppuun, ja vähemmistö maan väestöstä osaa esimerkiksi lukea.

Tasa-arvo kaukana

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on Afganistanille edelleen yksi suurimmista haasteista. Talebanien aikaan naiset eivät saaneet liikkua yksin kodin ulkopuolella, opiskella tai tehdä töitä. Talebanien kaatumisen jälkeen tilanne on parantunut, ja esimerkiksi koulun aloittaa sataa poikaa kohti jo 71 tyttöä. Käytännössä naiset ovat kuitenkin edelleen toisen luokan kansalaisia.

Afganistan: inhimillisen kehityksen indeksi

Sijoitus 175 / 187 maan joukossa

Indeksi mittaa valtioiden kehitysastetta terveyden, koulutuksen ja tulojen perusteella. Suomi on sijalla 21.

Naisten ja tyttöjen ongelmana ovat nykyisin muun muassa väkivalta, olematon oikeusturva, turvattomuus sekä lapsi- ja pakkoavioliitot. Vain harva nainen pystyy käymään töissä, ja joidenkin tietojen mukaan vain 12 prosenttia naisista osaa lukea.

Vaikka maassa on säädetty naisia suojelevia lakeja, niitä ei usein panna toimeen. Monet tahot pyrkivät myös edelleen rajoittamaan naisten oikeuksien parantamista.

Myös naisten huono terveys on iso ongelma. Äitiyskuolleisuus on 20 vuodessa pudonnut lähes kahdella kolmasosalla, mutta edelleen noin 460 naista sadastatuhannesta kuolee raskauteen ja synnytykseen liittyviin syihin. Vain noin 39 prosenttia naisista synnyttää ammattilaisen avustamana. Naiset saavat keskimäärin 6,2 lasta, mikä osaltaan vaikeuttaa heidän osallistumistaan koulutukseen ja työelämään.

Suomi tukee tasa-arvotyötä

Suomi tukee Afganistanissa kehitysyhteistyövaroin etenkin hyvän hallinnon edistämisessä, maaseudun kehittämisessä sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon parantamisessa.

Suomen tuki kanavoidaan pääosin Maailmanpankin hallinnoiman Afganistanin jälleenrakennusrahaston kautta. Suomi antaa maalle myös humanitaarista apua sekä tukee kansalaisjärjestöjen hankkeita Afganistanissa.

Lähteitä:

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.5.2016


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi