Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Jordbruk (3/2013) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Jordbruk (3.2013)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Jordbruk (3.2013)

Viljelijä Malissa. Kuva: Peter Casier/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0En stor del av invånarna i utvecklingsländerna får sin föda från småbrukare. Foto: Peter Casier/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Småbrukarna förser utvecklingsländerna med mat 

En stor del av invånarna i utvecklingsländerna får sin föda från småbrukare. I framtiden blir småbrukarna tvungna att övervinna nya svårigheter och producera ännu mera mat för den växande befolkningens behov.

Vidskepelse och okunnighet försvårar odlingen i Moçambique 

På landsbygden i Moçambique tror många att babyn blir skallig om en väntande mamma äter ägg. Förutom okunnighet och vidskepelse bidrar också fattigdomen till att försvåra jordbruket.

Från potatis till banan – klimatförändringen omformar jordbruket 

Jordbrukarna i utvecklingsländerna har av tradition tytt sig till äldre generationers vetande för att klara sig genom besvärliga förhållanden. Men klimatförändringen har gjort vädret allt svårare att förutsäga.

Fakta

  • 80 procent av odlingsmarkerna söder om Sahara i Afrika och i Asien ägs av småbrukare, det vill säga de som odlar marker som är mindre än 10 hektar.
  • 70 procent av de allra fattigaste i utvecklingsländerna bor på landsbygden.
  • Till år 2050 kommer den odlingsbara jordens yta att växa med cirka 12 procent. Samtidigt ökar livsmedelskonsumtionen. Exempelvis ökade den med 24 procent i Östeuropa och Centralasien under åren 2000–2012.
  • Livsmedelspriserna började stiga år 2002. FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO:s matprisindex har mer än fördubblats sedan dess. För närvarande är livsmedelspriserna ungefär 8 procent högre än de var år 2008. Ungefär hälften av världens livsmedel slängs bort. Enligt uppskattningar slängs 120–160 miljoner kilo mat i finländska hushåll per år, mat som från början var helt ätlig.
  • År 1980 fick utvecklingsländerna ta emot 20 procent av det globala biståndet i form av jordbruksstöd. År 2010 var motsvarande siffra bara 5,8 procent.
  • Klimatförändringen kan leda till att 11 procent av odlingsjorden i utvecklingsländerna går förlorad till år 2085.
  • Idag finns det ungefär 868 miljoner svältande i världen, det är 132 miljoner färre än för tjugo år sedan.

För redigeringsarbetet av Världens bakgrunder står maailma.nets redaktion, på uppdrag av utrikesministeriets enhet för utvecklingskommunikation.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi