Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Klimatförändring och utvecklingsländerna - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Klimatförändring

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Klimatförändring och utvecklingsländerna

Klimatförändringen är ett allvarligt hot för utvecklingsländerna, och den hotar att radera ut alla de framsteg som gjorts hittills i fråga om utveckling och välmående. 

Målning från Moçambique, foto: Piotr Fajfer / Oxfam International Målning från Moçambique, foto: Piotr Fajfer / Oxfam International

 

Uppvärmningen av klimatet har omfattande följder för jordklotets natur och människans liv. De mest ödesdigra följderna av klimatförändringen orsakas utvecklingsländerna, där naturen annars också är sårbarast och människorna redan nu allra fattigast.

En majoritet av alla de utsläpp som hittills producerats kommer från industriländerna. Den halva miljard människor som bor i utvecklingsländerna producerar sammanlagt under en halv procent av världens utsläpp.

Utvecklingsländernas möjligheter att bereda sig på och anpassa sig till klimatförändringen är betydligt mindre än industriländernas. Utvecklingsländer som redan kämpar på gränsen för sina anpassningsmöjligheter har inte råd med ytterligare katastrofer.

När de extrema väderfenomenen med sina översvämningar och stormar ökar, när de torra områdena blir allt torrare, när vattenbristen blir allt svårare och skördarna försämras är det tecken på klimatförändringens möjliga följder för utvecklingsländerna.

Att effektivt svara på klimatförändringen kräver omedelbara världsomfattande åtgärder, gemensamma för både industriländer och utvecklingsländer.

FN: Klimatförändringen coh millenniemålen

En utveckling som är hållbar för miljön är ett av FN:s millenniemål för utvecklingen. Målet som har med klimatförärdningen att göra handlar bland aannat om åtgärder med hjälp av vilka världens länder borde få ett stopp på utarmningen av naturresurserna, vända trenden för de förnybara råvarorna och inbegripa principerna för den hållbara utvecklingen i sin utvecklingspolitik.

Finland och klimatförädnringen

Klimatförändringen är världens värsta miljöhot, och Finland deltar i arbetet för att bekämpa den i utvecklingsländerna genom att främja förverkligandet av internationella miljöavtal, genom att inbegripa en miljösynvinkel i allt utvecklingssamarbete samt genom att stöda skilda miljöprogram och -projekt.

Källor

Text: Veera Pensala / Zulu

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 28.6.2011


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi