Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ockupationen försämrar levnadsstandarden på Palestinska området - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Utvecklingsmätare och utmaningar

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Ockupationen försämrar levnadsstandarden på Palestinska området

Israels begränsningar gör det svårare för människor och varor att flytta på sig och bromsar därmed upp utvecklingen på hela Palestinska området.

Liikkumisrajoitukset vaikeuttavat ihmisten elämää palestiinalaisalueilla. Kuva: Anna SavolainenDen begränsade rörelsefriheten gör människornas liv svårt. Bild: Anna Savolainen.

Den långvariga konflikten, de kontrollstationer som Israel placerat ut på Västbanken och blockaden av Gaza har försämrat Palestinska områdets ekonomi och befolkningens levnadsförhållanden.

Kontrollstationerna och blockaden gör det svårare att transportera saker och samtidigt blir det också svårare att gå på arbete, få service och mat. Dessutom försvåras åtkomsten till marknaderna.

Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP är nästan hälften av invånarna i Gaza arbetslösa och 80 procent lever på under två dollar om dagen. Tre av fyra människor får mathjälp.

FN:s humanitära koordineringskontor OCHA beräknar att hela 1,3 miljioner palestinier inte får tillräckligt med mat. Israels begränsingar försvårar också hjälporganisationernas verksamhet.

Svårt att få vatten

Trots ockupationen har till exempel utbildningssituationen förbättrats på Palestinska området. Nu för tiden kan omkring 95 procent av palestinierna läsa och de ungas läskunskap närmar sig 100 procent. Siffrorna för hur många barn som börjar i skolan har efter en vågdal de senaste åren på nytt börjar stiga och 87 procent av barnen börjar i skolan.

Våldet och den israeliska ockupationen försvårar ändå skolgången och försämrar undervisningens kvalitet. Arméns kontrollstationer gör det svårt att komma till skolan, det är brist på klassrum på många håll och skolbyggnaderna är i dåligt skick.

Palestinska området: Indexet för mänsklig utveckling

  • Placering 110 / 187 länder
  • Indexet mäter staternas utvecklingsgrad på basis av hälsa, utbildning och inkomster. Finland ligger på plats 21.

Ett särskilt problem på Palestinska området är den försämrade tillgången till rent vatten som beror på att det används för mycket vatten, dålig infrastruktur och nedsmutsning. Israel använder enligt vissa uppskattningar upp till 90 procent av vattnet på Västbanken. I Gaza är bara 10 procent av grundvattnet fortfarande drickbart, vilket bland annat beror på nedsmutsning samt på att man inte kan förbättra vattensystemet på grund av blockaden.

Också flyktingfrågan är besvärlig. En miljon palestinier tvingades år 1948 fly undan grundandet av staten Israel. De och deras barn bor fortfarande som flyktingar på Palestinska området eller i länderna i regionen, vissa också längre bort. Sammanlagt lever omkring fem miljoner palestinier som flyktingar på Palestinska området eller utanför det.

Finland ger år 2013 cirka 9 miljoner euro i bilateralt stöd till Palestinska området. Det bilaterala samarbetet fokuseras på undervisnings- och vattensektorerna samt på markadministrationen. Till exempel har man under ett tre åt långt vattensamarbete fått till stånd vattendistribution av hög kvalitet i byarna som ligger nordväst om Jerusalem.

Källor:

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 25.5.2016


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi