Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Miehitys heikentää Palestiinalaisalueen elintasoa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Kehityksen haasteet

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Miehitys heikentää Palestiinalaisalueen elintasoa

Israelin rajoitukset vaikeuttavat ihmisten ja tavaroiden liikkumista ja hidastavat näin koko Palestiinalaisalueen kehitystä.

Liikkumisrajoitukset vaikeuttavat ihmisten elämää palestiinalaisalueilla. Kuva: Anna SavolainenLiikkumisrajoitukset vaikeuttavat ihmisten elämää. Kuva: Anna Savolainen

Pitkään jatkunut konflikti, Israelin Länsirannalle asettamat kulkuesteet ja Gazan saarto ovat heikentäneet Palestiinalaisalueen taloutta ja väestön elinolosuhteita. Kulkuesteet ja saarto vaikeuttavat tavaroiden liikkumista ja sitä kautta työssäkäyntiä, palveluiden ja ruuan saantia sekä markkinoille pääsyä.

YK:n kehitysohjelman UNDP:n mukaan Gazassa lähes puolet ihmisistä on työttömiä ja 80 prosenttia elää alle kahdella dollarilla päivässä. Kolme neljästä ihmisestä saa ruoka-apua.

YK: humanitaarisen avun koordinaatiotoimisto OCHA arvioi, että yhteensä noin 1,3 miljoonalla palestiinalaisella ei ole riittävästi ruokaa. Israelin rajoitukset vaikeuttavat myös avustusjärjestöjen toimintaa.

Vedensaanti vaikeaa

Miehityksestä huolimatta esimerkiksi koulutustilanne on parantunut Palestiinalaisalueella. Nykyisin noin 95 prosenttia palestiinalaisista osaa lukea ja nuorten lukutaito lähentelee sataa prosenttia. Koulunaloitusluvut ovat viime vuosien laskun jälkeen taas nousseet, ja koulun aloittaa nyt noin 87 prosenttia lapsista.

Palestiinalaisalue: inhimillisen kehityksen indeksi

Sijoitus 110 / 187 maan joukossa

Indeksi mittaa valtioiden kehitysastetta terveyden, koulutuksen ja tulojen perusteella. Suomi on sijalla 21.

Väkivalta ja Israelin miehitys kuitenkin vaikeuttavat koulunkäyntiä ja heikentävät opetuksen laatua. Armeijan tarkastuspisteet vaikeuttavat kulkemista kouluun, luokkahuoneista on monin paikoin pulaa ja koulurakennukset ovat huonossa kunnossa.

Erityinen ongelma Palestiinalaisalueella on heikentynyt puhtaan veden saatavuus, joka johtuu veden liikakäytöstä, huonosta infrastruktuurista ja saastumisesta. Israel käyttää arvioiden mukaan jopa 90 prosenttia Länsirannan vedestä. Gazassa enää 10 prosenttia pohjavedestä on juomakelpoista, mikä johtuu muun muassa saastumisesta sekä siitä, ettei vesijärjestelmiä ole pystytty parantamaan saarron vuoksi.

Myös pakolaiskysymys on ongelmallinen. Miljoona palestiinalaista joutui vuonna 1948 pakenemaan Israelin valtion perustamisen tieltä. He ja heidän jälkeläisensä asuvat nykyään pakolaisina Palestiinalaisalueella tai alueen lähimaissa ja osin kauempanakin. Yhteensä Palestiinalaisalueella tai sen ulkopuolella elää pakolaisena noin viisi miljoonaa palestiinalaista.

Suomi antaa Palestiinalaisalueelle vuonna 2013 kahdenvälistä tukea noin 9 miljoonalla eurolla. Kahdenvälistä yhteistyötä on opetus- ja vesisektoreilla sekä maanhallinnassa. Esimerkiksi kolme vuotta kestäneen vesiyhteistyön tuloksena on saatu laadukas vedenjakelu Jerusalemin luoteispuolella sijaitseviin kyliin.

Lähteitä:

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.5.2016


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi