Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Vuosituhattavoitteet Sambiassa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Vuosituhattavoitteet

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Vuosituhattavoitteet Sambiassa

Köyhyys piinaa

Sambian talous on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, mutta köyhyys ei ole merkittävästi vähentynyt. Ruuan hinnan nousu ja luonnonkatastrofit heikentävät ruokaturvaa, samoin heikko infrastruktuuri sekä viljelijöiden riippuvuus sateista ja perinteisistä viljelykeinoista.

Sambia: vuosituhattavoitteet

  • Äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus väestöstä 75 % (2010)
  • Peruskoulun aloittaa peruskouluikäisistä 95 % (2011)
  • Peruskoulun aloittavista sataa poikaa kohti koulun aloittaa 99 tyttöä (2011)
  • Naisia kansanedustajista 12 % (2012)
  • Alle 5-vuotiaiden kuolleisuus (per 1000) 83 (2011)
  • Äitiyskuolleisuus (per 100 000) 440 (2010)
  • Hiv-tartunnan saaneita (15–49-vuotiaat) 12,5 % (2011)
  • Ilman puhdasta vettä väestöstä 39 % (2010)
  • Virallinen kehitysapu BKTL:stä 6,1 % (2011)

Köyhyystilastot ovat maassa epäselvät: Maailmanpankin tilastojen mukaan jopa 75 prosenttia sambialaisista elää äärimmäisessä köyhyydessä, maan oman raportin mukaan 42 prosenttia.

Ilmainen koulu houkuttaa

Jo noin 95 prosenttia sambialaislapsista aloittaa koulun, syynä muun muassa infrastruktuurin kehittyminen ja ilmaisen peruskoulutuksen käyttöönotto. Koulutuksen heikko laatu ja lukutaidottomuus ovat kuitenkin edelleen ongelma.

Naiskansanedustajia harvassa

Peruskoulun aloittaa sataa poikaa kohti jo 99 tyttöä, joten koulutuksen tasa-arvoa koskeva tavoite on lähes saavutettu. Toisaalta toisen asteen koulutukseen siirtyminen on tytöillä yhä poikia harvinaisempaa, sillä moni menee aikaisin naimisiin.

Sambian naisten parlamenttiedustus kuuluu Afrikan alhaisimpiin: vain vajaat 12 prosenttia kansanedustajista on naisia, ja osuus on viime vuosina laskenut.

Lapsikuolleisuus vähenee

Lapsikuolleisuus on Sambiassa yli puolittunut vuoden 1990 jälkeen muun muassa rokotusten, rintaruokinnan, vitamiini- ja hivenainelisien ja malarian ehkäisyn ansiosta. Lapsia kuolee kuitenkin edelleen ehkäistävissä oleviin syihin, kuten raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin, hengitystieinfektioihin, ripulitauteihin, malariaan, tuhkarokkoon ja aliravitsemukseen.

Hiv lisää äitien kuolemia

Sukupuolten välinen epätasa-arvo ja hiv heijastuvat Sambian äitiyskuolleisuustilastoihin. Äitiyskuolleisuus on vähentynyt vain hiukan, ja 440 äitiä sadasta tuhannesta kuolee raskauteen ja synnytykseen liittyviin syihin. Lähes kolmannes äitiyskuolemista selittyy hivillä.

Aids talttuu hitaasti

12,5 prosentilla sambialaisista aikuisista on hiv-tartunta. Epidemia keskittyy kaupunkeihin mutta on levinnyt myös maaseudulle. Hiv-positiivisten osuus väestöstä on hiukan laskenut viime vuosina. Raskaana olevien naisten estolääkitystä on lisätty, ja yhä harvempi lapsi saa äidiltään hiv-tartunnan.

Metsät häviävät

Metsien häviäminen on yksi Sambian suurimmista ympäristöongelmista. Syynä on puuhiilen ja puun käyttö energiana sekä asutuksen ja maanviljelyksen leviäminen. Puhtaan veden saatavuus on parantunut, mutta sanitaatiotilanne on pysynyt vuosia samanlaisena. Alle puolella sambialaisista on kunnollinen vessa.

Kännykät yleistyneet

Sambia sai vuonna 2011 virallista kehitysapua reilut miljardi dollaria. Se on nykyisin matalan keskitulotason maa. Nettiä käyttää 11,5 sadasta, kännykkäliittymä on jo 61 prosentilla.

Lähteitä:

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.9.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi