Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Handel och utveckling (4.2013) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Handel och utveckling (7.2009)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Handel och utveckling (4.2013)

Markkinanäkymä Intiassa. Kuva: ravpix/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0Handel kan vara ett sätt att få fattigdomen att minska, men inte det enda. Marknad i Indien. Foto: ravpix/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Världshandeln gynnar rika länder

Utvecklingsländernas andel av världshandeln är fortsättningsvis mindre än hälften, fast största delen av jordens befolkning bor i utvecklingsländerna. Orsakerna är den låga utvecklingen i dessa länder och de orättvisa strukturerna i den internationella handeln.

Småbrukarna i Nicaragua har det svårt

För utvecklingsländerna är handeln besvärlig inte bara på internationell nivå, det är också svårt för lokala småföretagare att komma åt fördelarna med handel. Bland annat kunskapsbristen och klimatförändringen gör det svårt för nicaraguanska småbrukare att få tillträde till handeln. Utvecklingssamarbetsorganisationen Solidaarisuus försöker med sitt projekt få odlarnas inkomster att öka, likaså deras yrkesstolthet.

Är Rättvis handel rättvis?

Rättvis handel låter nästan för bra för att vara sant: småodlare i utvecklingsländerna kan ta sig ur fattigdomen och få sina röster hörda, och den västerländska konsumenten får ett bättre samvete för en liten tilläggskostnad. Den rättvisemärkta handeln har fått både beröm och kritik.

Fakta

  • Enligt statistiken från FN:s handels- och utvecklingskonferens uppgick exporten i världen till cirka 22,6 biljoner dollar (det vill säga miljoner miljoner) år 2012. Utvecklingsländernas andel var 42 procent.
  • År 1990 låg världens export på cirka 3,7 biljoner dollar. Utvecklingsländernas andel var ungefär 23 procent.
  • År 2011 var de viktigaste exportprodukterna bränslen, kemikalier, kontor- och telekommunikationsmaterial, jordbruksprodukter och bilindustriprodukter.
  • Jordbrukets andel av världens export år 2011 uppgick till cirka 9,3 procent. De viktigaste exportörerna av jordbruksprodukter var EU, USA, Brasilien, Kina och Kanada.
  • År 2012 ökade de utvecklade ländernas ekonomi med 1,3 procent och utvecklingsländernas med 5 procent.

För redigeringen av Världens bakgrunder står maailma.nets redaktion på uppdrag av utrikesministeriets enhet för utvecklingsinformation.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi