Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Migration och utveckling - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Migration och utveckling (2.2010)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Migration och utveckling

 

En majoritet av migranterna flyttar inom landet. Bilden är från Bangladesh. (Bild: amirjina / cc 2.0 / Flickr)En majoritet av migranterna flyttar inom landet. Bilden är från Bangladesh. (Bild: amirjina / cc 2.0 / Flickr)

Den internationella migrationen formar världen

 

Enligt den internationella migrationsorganisationen IOM finns det 214 miljoner invandrare i världen och mängden ökar med 2,9 procent årligen. Invandrarnas antal är ungefär 3 procent av jordens hela befolkning och tillsammans skulle de utgöra världens femte folkrikaste stat. Nästan hälften av dem är kvinnor.

Migranternas penningförsändelser håller ekonomins hjul i rullning

 

Den internationella flyttrörelsen har både positiva och negativa följder. De pengar som migranterna sänder hem ill sina familjer är indirekt till nytta för hela samhället. Arbetserfarenheten och kunnandet ökar. Men de migranter som lämnar utvecklingsländerna tvingas ta stora risker och det är illa för utvecklingsländernas ekonomier att den utbildade arbetskraften flyttar bort.

Migrantsamhällena är brobyggare

De internationella migranterna kan vara till nytta i sitt hemland också på andra sätt än genom penningförsändelser. Många migranter förverkligar från sina nya värdländer olika utvecklingsprojekt i sina hemländer. I migranterna döljer sig en stor potential: de kan förmedla också yrkeskunskap, idéer och värderingar till utvecklingsländerna samt vara med och utveckla till exempel demokratin.

Faktaruta:

Det finns cirka 214 miljoner invandrare i världen. Deras antal växer med 2,9 procent årligen. Kvinnornas andel är 49 procent.

Invandrarnas antal är ungefär 3 procent av jordens hela befolkning och tillsammans skulle de utgöra världens femte folkrikaste stat

10-15 procent av invandrarna är inte registrerade

I proportion till invånarantal är flyttningsrörelsen livligast från Latinamerika och Karibiens länder

Emigranternas penningförsändelser till utgångsländerna uppgick år 2008 till cirka 229 miljarder euro. Det är mer än dubbelt så mycket som industriländerna ger i utvecklingsbistånd.

För redaktionsarbetet svarar portalsammanslutningen Suomen OneWorld på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingspolitiska information.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi