Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Världens bakgrund: Religion och utveckling (5.2010) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Religioner och utveckling (5.2010)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Världens bakgrund: Religion och utveckling (5.2010)

Hinduistiska Teej-högtiden firas i Nepal. (Foto: Libby Abbott/The Advocay Project/cc 2.0/Flickr)Hinduistiska Teej-högtiden firas i Nepal. Man hälsar monsuntiden välkommen och tar farväl av sommaren, och firar dessutom äktenskaplig lycka och familjens välmående. Kvinnor fastar i 24 timmar. (Foto: Libby Abbott / The Advocacy Project / cc 2.0 / Flickr)

Religionerna påverkar allt från byar till regeringar

Religionen är en del av människors vardag nästan överallt i världen, och religiösa ledare har ställvis lika mycket makt som politiska. Med hjälp av religioner kan man främja utveckling och mänskliga rättigheter, men i religioners namn motiveras också många orättvisor.

Religionerna i Asien betonar hjälpsamhet

”Betrakta dina grannars framgångar som dina egna och hans förluster som dina egna förluster” lär taoismen. Principen är bekant också från andra världsreligioner så som islam, buddhismen och hinduismen.

Islam är mer än en religion

Av världens 1,6 miljarder muslimer är islam en viktig del av vardagen. Religionen genomsyrar hela samhället, också politiken.

Faktaruta

Enligt Finlands ekumeniska råd är 33 % (2,2 miljarder) av människorna i världen kristna, 21 % muslimer (1,4 miljarder), 13 % hinduer (890 miljoner) och 5,8 % buddhister (390 miljoner).

Geografiskt sett har buddhismen spritt sig mera än hinduismen fast hinduerna är fler till antalet.

Buddhismen har förgrenats i två riktningar varav theravadabuddhismen förekommer främst i Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos och Kambodja. Den andra formen av buddhism kallas mahayanabuddhismen och förekommer mest i Tibet, Kina, Taiwan, Japan, Sydkorea och Mongoliet.

Hinduismen kan anses vara en av världens äldsta religioner för vissa av dess element är tusentals år gamla. Hinduismen är huvudreligionen i Indien och Nepal men indiska hinduimmigranter finns runtom i hela Asien.

Islam utövas mest i norra Afrika, Mellanöstern, Centralasien och Sydostasien.

Islams huvudriktningar är sunni och shia. Riktningarna uppstod när olika grupper började tvista om vem som skulle efterträda profeten Muhammed. Shiamuslimerna förespråkade profetens svärson Ali, medan sunnimuslimerna ansåg att profetens svärfar Abu Bakr var bättre lämpad. Idag är cirka 90 % av muslimerna sunnimuslimer.

Majoriteten av befolkningen i Europa, Nord- och Sydamerika samt delar av Afrika är kristna. Den största kristna trosriktningen är katolicismen som har över en miljard anhängare. Näst största är olika karismatiska riktningar och pingströrelsen. Finlands största trosriktning är lutheranismen, som hör till kristendomens protestantiska gren.

Världens bakgrunder redigeras av portalföreningen Suomen OneWorld på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingsinformation.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi