Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Köyhyyden väheneminen on jämähtänyt Mosambikissa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Kehityksen haasteet

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Köyhyyden väheneminen on jämähtänyt Mosambikissa

Talouskasvu ja luonnonvarabuumi eivät ole juuri helpottaneet Mosambikin enemmistön, köyhien, elämää.

Lazen koulun oppilaita Mocubassa Mosambikissa. Kuva: Hanna Öunap Koululuokat ovat Mosambikissa usein täyteen ahdettuja. Kuva: Hanna Öunap

Mosambikin hallitus on ennustanut, ettei maa tarvitse ulkomaanapua enää vuoteen 2025 mennessä, mutta toistaiseksi maa on raskaasti riippuvainen avusta. Avun osuus bruttokansantulosta on viime vuosina pudonnut mutta oli vuonna 2011 silti lähes 17 prosenttia.

Apua kuitenkin tarvitaan, sillä Mosambik on edelleen yksi YK:n inhimillisen kehityksen indeksin häntäpään maista. Äärimmäisen köyhiä on Maailmanpankin tietojen mukaan noin 60 prosenttia väestöstä.

Avunantajat ovat huolissaan siitä, ettei köyhyys ole 2000-luvulla juuri vähentynyt huolimatta nopeasta talouskasvusta ja luonnonvarabuumista, jonka uskotaan tuovan maalle lisätuloja.

Maanviljelys työllistää noin 80 prosenttia Mosambikin työvoimasta, mutta useimmat viljelijät viljelevät käsipelillä pieniä tiloja ja elävät kädestä suuhun. Valtio ei ole investoinut maatalouteen riittävästi, ja maaseudulta puuttuu niin osaaminen, kunnollinen infrastruktuuri kuin välineetkin. Myös luonnonkatastrofit vaikeuttavat maanviljelystä.

Mosambikin inhimillisen kehityksen indeksi

Sijoitus 185 / 187 maan joukossa

Indeksi mittaa valtioiden kehitysastetta terveyden, koulutuksen ja tulojen perusteella. Suomi on sijalla 21.

Maatalouden huono tilanne näkyy ruokapulana. Noin neljännes mosambikilaisista kokee akuuttia ruokapulaa jossakin vaiheessa vuotta. 43 prosenttia alle 5-vuotiaista on aliravitsemuksen vuoksi pienikasvuisia.

Koulussa ei opita tarpeeksi

Viimeisten 20 vuoden aikana esimerkiksi äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat Mosambikissa vähentyneet. Koko maan kehitykseen vaikuttaa kuitenkin laajalle levinnyt hiv-epidemia: 11,3 prosentilla mosambikilaisista 15–49-vuotiaista on tartunta.

Koulutustilanne on parantunut. Sodan päättyessä suurin osa väestöstä ei osannut lukea, nykyisin lukutaitoisia on aikuisista 56 prosenttia ja nuorista 72 prosenttia. Peruskoulu on ilmainen ja pakollinen. Noin 90 prosenttia lapsista aloittaakin koulun.

Koulutuksen laatu on kuitenkin polttava ongelma. Yhdellä opettajalla on keskimäärin 55 oppilasta. Vaikka oppilas onnistuisikin käymään koulun loppuun, hän ei välttämättä opi edes perustason luku- ja laskutaitoa.

Innovaatioilla kehitystä

Mosambik on yksi Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaista. Vuonna 2013 Suomi tukee Mosambikia yhteensä 21,7 miljoonalla eurolla. Tuesta osa on yleistä budjettitukea.

Mosambikin ja Suomen kehitysyhteistyön painopisteitä ovat maaseudun köyhyyden vähentäminen, mosambikilaisten osaamisen vahvistaminen sekä demokraattisen hallinnon tukeminen.

Osaamissektorilla tuetaan paitsi perusopetusta, myös Mosambikin tiede-, teknologia- ja innovaatiosektoria. Vuonna 2010 aloitetun STIFIMO-hankkeen tarkoituksena on edistää tieteen ja teknologian sovelluksia sekä innovaatioita ja edesauttaa näin köyhyyden vähentämistä.

Julkisen sektorin instituutioiden ja yksityisen sektorin tukemisen lisäksi hankkeessa pyritään tavoittamaan ruohonjuuritaso.

Lähteitä:

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi