Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Millenniemålen (6.2010) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Millenniemålen (6.2010)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Millenniemålen (6.2010)

Till millenniemålen hör bland annat att halvera antalet svältande i världen. Här arbetar en man och hans dotter på en åker i Indien. Foto: Dan Tunstall / World Resources Institute, flickr.com cc 2.0Till millenniemålen hör bland annat att halvera antalet svältande i världen. Här arbetar en man och hans dotter på en åker i Indien. Foto: Dan Tunstall / World Resources Institute, flickr.com cc 2.0

Millenniemålen är ett steg mot en bättre värld

År 2000 enades världens ledare under ledning av FN om åtta utvecklingsmål för att förbättra livet för utvecklingsländernas invånare till år 2015. Många av målen har man närmat sig, men flera riskerar att inte uppnås. Den extrema fattigdomen har till exempel minskat, men de svältandes antal har ökat.

Mödradödligheten minskar tack vare utvecklingssamarbete

Hälsosituationen för världens mammor har blivit mycket bättre sedan år 1990. Med hjälp av utvecklingssamarbetet har man förmedlat information om riskerna med graviditet och skapat metoder för att förhindra riskerna. I Malawi har man till exempel byggt väntsalar för gravida kvinnor i sjukhusen med stöd från Befolkningsförbundet.

Globala kriser och bristande vilja hindrar utvecklingen

Millenniemålen förpliktigar industriländerna att arbeta för en bättre värld. Trots löftena har utvecklingsbiståndet ändå inte höjts tillräckligt, och dessutom gör den ekonomiska krisen att målen uppfylls i långsammare takt.

Faktaruta 

FN:s åtta millenniemål delas in i 21 undermålsättningar, som mäts med 60 indikatorer.

År 2005 lovade industriländerna att fördubbla sitt utvecklingsbistånd till Afrika till år 2010. Enligt uppgifter från 2009 har det bara höjts med 3 %.

Mest utvecklingsbistånd fick år 2008 Irak, Afghanistan, Etiopien, de palestinska områdena och Vietnam.

75 % av världens fattiga lever av jordbruk. Ändå riktas bara cirka 4,4 % av det internationella utvecklingsbiståndet till jordbruket. Mest bistånd får den sociala sektorn dit bland annat utbildning, hälsovård och vattenvård hör.

En kvinna i utvecklingsländerna löper 36 gånger högre risk för att dö av graviditetsrelaterade orsaker än en kvinna i ett utvecklat land.

Trots behovet av reproduktiva hälsotjänster sjönk den andel utvecklingsstöd som går till familjeplanering av det utvecklingsbistånd som riktas till hälsovård från 8 % till 3 % under åren 2000-2008.

I IVY-länderna som förut tillhörde Sovjetunionen går det 130 kvinnor på 100 män i högskolor. I Afrika söder om Sahara är kvinnornas andel bara 67.

19 % av parlamentsledamöterna i världen är kvinnor. Den högsta andelen finns i Rwanda; 56 %.

Ungefär 8,1 miljoner barn som är yngre än fem år dör varje år av orsaker som går att förebygga, till exempel sjukdomar som förorsakas av smutsigt vatten. Ungefär hälften av dödsfallen rapporteras i Indien, Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Kina och Pakistan.

Mindre än en tredjedel av utvecklingsländernas unga män, och mindre än en femtedel av de unga kvinnorna, har tillräcklig baskunskap om aids.

Världens bakgrunder redigeras av portalföreningen Finlands OneWorld på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingsinformation.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi