Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Grön ekonomi sysselsätter - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Grön ekonomi

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Grön ekonomi sysselsätter

Mänskligheten förbrukar mera naturresurser än vad jordklotet kan producera. Den gröna ekonomin kan skapa ekonomisk tillväxt och välmående utan att belasta naturen. 

Biodiesel från planktonalger Vietnam. Bild : Marja-Leena KultanenLant- och skogsbruksuniversitetet i Ho Chi Minh i Vietnam undersöker tillverkning av biodiesel från planktonalger. Projektet är den del av Finlands energi- och miljöpartnerskap i Mekong (EEP). Bild: Marja-Leena Kultanen

Under de senaste årtiondena har flera utvecklingsländer ökat sitt välstånd i samma takt som industriländerna. Hundratals miljoner människor särskilt i Östasien har lyckats lyfta sig från fattigdomen. 

Levnadsstandarden har ändå förbättrats och ekonomin vuxit på bekostnad av miljön. För tillfället använder mänskligheten en och en halv gånger mer naturresurser än vad jordklotet kan producera. 

Mänskligheten har överkonsumerat sina naturresurser redan från 1970-talet. Situationen blir bara värre eftersom befolkningen växer och blir rikare. Samtidigt lever 2,5 miljarder människor fortfarande i fattigdomen i huvudsak i utvecklingsländerna, där en majoritet av befolkningen får sin utkomst direkt eller indirekt från naturresurserna.

Förnybar energi och grön teknologi 

FN:s miljöprogram UNEP erbjuder grön ekonomi som en lösning. Den gröna ekonomin siktar på:

 • mänskligt välmående
 • social jämlikhet
 • hållbart bruk av naturresurser
 • att trygga miljons bärkraft och ekosystemen. 

Den gröna ekonomin främjar förnybar energi och grön teknologi, vilket förutom ekonomisk tillväxt också skapar gröna arbetsplatser. Speciellt de allra fattigaste drar nytta av att naturkapitalet ökar, för de får sin utkomst från naturen och drabbas hårdast av miljöproblemen. 

En grön ekonomi:

 • skapar få utsläpp
 • är resurseffektiv 
 • skapar möjligheter att delta i samhället
 • sysselsätter människovärdigt. 

Fattiga gör inofficiellt arbete 

Nästan 80 procent av världen män och hälften av kvinnorna och ungdomarna har ett arbete. Officiellt är sex procent av världen arbetskraft arbetslös, oftast kvinnor och unga. 

De allra fattigaste har inte råd att vara arbetslösa utan de skaffar sig sitt uppehälle på sätt eller annat, oftast utanför den officiella arbetsmarknaden. 

I Indien och i delar av Afrika söder om Sahara är den inofficiella arbetsmarknadens andel till och med 90 procent. I praktiken handlar det om småskaligt och dåligt lönande privatföretagande. Uppskattningsvis 900 miljoner människor tjänar mindre än en och en halv euro om dagen. 

Det internationella samfundet har kommit överens om normerna för ett människovärdigt arbete. I praktiken gäller de bara för omkring hälften av världens arbetskraft. 

Människovärdigt arbete ska bland annat

 • garantera arbetstagaren tillräckliga inkomster
 • trygga arbetsgarens hälsa och liv
 • möjliggöra facklig organisering
 • inte diskriminera på basis av kön, ålder, nationalitet, etnisk bakgrund, religion eller politiska åsikter
 • under arbetstid garantera matpauser och hälsovård
 • vara pensionsgrundande. 

Ett ansvarasfullt företagande
skapar människovärdigt arbete 

Den gröna ekonomin stärker utvecklingsländernas ekonomiska system på ett helhetsmässigt sätt. 

En ansvarsfull och sysselsättande företagsverksamhet behöver bland annat  

 • investeringar
 • god administration
 • fungerande lagstiftning och beskattning
 • ett öppet och genomskinligt finansieringssystem
 • infrastruktur. 

Om utvecklingsländerna ska kunna öka sitt välstånd på ett hållbart sätt förutsätter det också  

 • att den ekonomiska nyttan delas jämlikt
 • att det finns offentlig service som hälsovård och utbildning
 • rättvis handelspolitik
 • att kvinnor och unga kan delta i arbetsmarknaden
 • att de allra fattigaste småföretagarna får socialskydd och finansieringsservice. 

Finland och den gröna ekonomin 

En deltagande och sysselsättande grön ekonomi är en av tyngdpunkterna för Finlands utvecklingspolitik och -samarbete. 

Finland uppmuntrar utvecklingsländerna till företagsverksamhet som är ansvarstagande och som skapar människovärdiga arbetsplatser. Det stärker utvecklingsländernas goda administration, offentliga kapitalanskaffning och möjligheter att dra nytta av den internationella handeln. Finland stöder också regional ekonomisk intergration samt kunskaps- och informationsamhället i utvecklingsländerna. 

Fakta

Det ekologiska fotspåret mäter hur mycket biologiskt produktiv areal det behös för att täcka människors konsumtion och koldioxidutsläpp. Det största ekologiska utsläppet har qatarierna. 

Finländarna har världens elfte största ekologiska fotspår. Det betyder att finländarna producerar tre gånger mera naturresurser än vad jordklotet kan producera. 

Under det kommande årtiondet behövs det 600 miljoner nya arbetsplatser för att alla världens människor ska ha arbete. 

Nästan 13 procent av världens ungdomar i åldern 15-24 är officiellt arbetslösa.

Källor: 

 • Världsarbetsorganisationen ILO
 • Utrikesministeriet
 • Världsnaturfonden WWF: Living Planet 2012 -rapporten
 • Miljöministeriet

 

 

 

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 25.7.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi