Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Målet är utbildning för alla - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Utbildning

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Allt fler barn går i skola i utvecklingsländerna

Utbildning skapar välmående och jämlikhet. Varje människa har rätt att studera och skaffa sig de kunskaper och färdigheter som hon behöver i sitt liv.

Utbildning i Nepal. En flicka på en engelskalektion i skolan i Sangan i Nepal. Bild: Narendra ShresthaEn flicka på en engelskalektion i skolan i Sangan i Nepal. Bild: Narendra Shrestha

Allt fler barn börjar skolan också i utvecklingsländerna. Speciellt i Afrika söder om Sahara har skoldörrarna öppnats för miljontals nya barn när skolavgifterna har slopats. Dessutom har gratis skolmat lockat barn till skolorna bland annat i Indien.
Ändå finns det 67 miljoner barn som fortfarande inte får gå i skola. De flesta av dem bor i de allra fattigaste utvecklingsländerna i Afrika och södra Asien. Mest sannolikt är den som inte går i skola en flicka från en fattig familj på landsbygden.

Många barn som börjar skolan avbryter sin skolgång redan i lågstadiet. Få barn och unga i utvecklingsländerna fortsätter skolgången så långt som till det som i Finland är högstadiet, för att inte tala om gymnasiet eller yrkesskola.

Ännu färre barn går i förskola som förbereder dem på att börja skolan.
Slutresultatet är att nästan var femte vuxen i världen inte kan läsa eller skriva. Majoriteten av dem är kvinnor.

Varför får inte alla barn gå i skola?

Barnen bli borta från skolan av många skäl:

 • Deras föräldrar har inte råd att låta barnen gå i skola, åtminstone inte alla barn. Också gratis skolgång kan bli dyr för familjen för i många länder måste föräldrarna köpa skoldräkter åt sina barn och dessutom böcker och andra skolsaker.
 • Barnen behövs hemma för att arbeta och vakta de mindre syskonen. Föräldrarna förstår inte hur viktigt det är att speciellt flickorna får gå i skola.
 • Flickors skolgång avbryts ofta av tidig graviditet, giftermål eller av sexuellt våld i skolan.
 • Skolornas brister och dåliga utrustningsnivå, överfulla klasser, dålig undervisning och lärarbrist uppmuntrar inte skolgången.
 • Naturkatastrofer och väpnade konflikter avbryter barnens skolgång till och med för flera år.
Utbildning i utvecklingsländer. Lektion i en masaibyskola i Kenya. Bild: UMLektion i en masaibyskola i Kenya. Bild: UM

 

Handikappade och minoriteter marginaliseras

I en speciellt dålig ställning är funktionshindrade barn som inte alls får undervisning eller åtminstone inte undervisning som motsvarar deras behov.

Inte heller barn från etniska och språkliga minoriteter får undervisning på sitt modersmål, vilket ytterligare marginaliserar dem från utvecklingen.

Många barn går därför i skola utan att lära sig varken läsa, skriva eller räkna.

Utbildning främjar jämlikhet och minskar fattigdom

Nyttan av utbildning för individer, grupper och samhällen är obestridliga. Utbildning är ett effektivt sätt att minska fattigdom och främja utvecklingen av ett land:

 • Utbildning ökar en människas självkänsla, livskontroll och tro på framtiden.
 • Förutom läs- och skrivkunnighet ger utbildning också färdigheter att utveckla sig själv och driva sina och sin egen grupps rättigheter.
 • Utbildade människor kan söka fram den information de behöver, ta hand om sin hälsa, skaffa sig kunskap som behövs på arbetsmarknaden och delta i sitt samhälles beslutsfattande.
 • Utbildning främjar jämställdheten mellan könen. Utbildade kvinnor har färdigheter att få ett lönearbete eller verka som småföretagare - och på det sättet öka sin familjs välmående.
 • Ofta har utbildade mammors familjer färre barn, och deras döttrar går i skola.
 • Utbildning ger barnen något vettigt att syssla med. Då barnen är i skolan kan deras föräldrar koncentrera sig på att skaffa inkomster för att försöja familjen.
 • En allmän, likvärdig och gratis grundutbildning förebygger utnyttjande av barn till exempel som arbetstagare.

FN:s millenniemål och utbildning

Uppskattningsvis 90 procent av världen barn börjar i skolan. Trots den positiva utvecklingen under de senaste åren kan man ändå inte garantera en allmän, högklassig och gratis grundutbildning åt världens alla barn före år 2015. Utmaningen är att hjälpa de allra fattigaste och mest marginaliserade barnen att ta sig till skolan.

Det är bara i östra Asien som utvecklingsländernas flickor kan börja studera på alla nivåer i skolan jämställt med pojkarna. Bäst förverkligas jämställdheten mellan könen i grundutbildningen.

 Inklusionklass för förstaklassare i Addis Abeba, Ethiopia Development Vision. Bild: Finlands ambassad, Addis Abeba Inklusionklass för förstaklassare i Addis Abeba, Ethiopia Development Vision. Bild: Finlands ambassad, Addis Abeba

Finland och utbildningen i utvecklingsländerna

I sitt utvecklingssamarbete fäster Finland uppmärksamhet vid utbildningen av barn som är funktionshindrade, hör till etniska och språkliga minoriteter eller ursprungsbefolkningar samt dem som finns i konfliktområden. Finland har mångårig erfarenhet av specialundervisning i utvecklingsländerna.

Finland satsar också på kvaliteten i utbildningen och på att öka möjligheterna för ungdomar att utbilda sig efter grundskolan.

Fakta

 

 • Över hälften av de barn som inte går i skola är flickor.
 • 28 miljoner barn kan inte gå i skola på grund av väpnade konflikter.
 • 23 procent av barnen i Afrika söder om Sahara går inte i skola.
 • I Afrika söder om Sahara behövs det en miljon nya lärare för att alla barn ska få grundutbildning fram till år 2015.
 • Sju år i grundskola betyder att åldern då en flicka i utvecklingsländerna gifter sig ökar med fyra år. Antalet barn minskar med 2,2.

Källa bland annat:
• FN:s utbildnings-, vetenskaps- och kulturorganisation Unesco: EFA Global Monitoring Report 2011

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 10.9.2012


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi