Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesministeriet: Global.finland: Teman

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Teman

På den här global.finland-webbsidan kan du bekanta dig med gammalt material som rör olika aspekter av global utveckling. Webbplatsen uppdateras inte längre, men materialet är fortfarande tillgängligt. Du hittar aktuell information om Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete på utrikesministeriets webbplats och på webbplatsen för tidningen Kehitys-Utveckling.

Det viktigaste målet för Finlands utvecklingspolitik är att fattigdomen i utvecklingsländerna ska minska. Extrem fattigdom är också ett av de största människorättsliga problemen.

Tanzania 2009, bild: Tiina KirkasTanzania 2009, bild: Tiina Kirkas

Också många andra utmaningar med anknytning till mänsklig utveckling är kopplade till fattigdomen. Hur ska till exempel grundutbildning garanteras åt alla människor? Hur ska utvecklingsländernas småbrukare kunna ta del av globaliseringens positiva verkningar? På vilka sätt tär aids inte bara på hälsan utan också på nationalekonomierna?

Temana belyser frågor som är väsentliga ur utvecklingsländernas invånares synvinkel.

FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi