Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Iso-Britannia: Katse hallintoon - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 11.6.2007

Iso-Britannia: Katse hallintoon

Iso-Britannia julkaisi viime heinäkuussa uuden kehityspoliittisen linjauksen, ”valkoisen kirjan”. Siinä kehotetaan uudistamaan hallintoja niin, että ne toimivat entistä tehokkaammin köyhien hyväksi.

Joulukuun 2000 vastaavassa kehityspoliiittisessa ohjelmassa korostettiin globalisaatiota, jota piti ohjata köyhiä hyödyttävään suuntaan. Myös marraskuussa 1997 julkaistussa linjauksessa päätavoite oli köyhyyden voittaminen.

Uusimmassa ohjelmassaan Iso-Britannia vakuuttaa moneen kertaan aikovansa pitää kiinni lupauksistaan. Niihin kuuluu tavoite nostaa kehitysyhteistyön määrärahojen osuus bruttokansantulosta 0,7 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä. Britannia on nyt ensimmäistä kertaa sitoutunut 0,7 prosentin BKTL-osuuden tavoittelussa konkreettiseen aikatauluun.  

Britannia keskittää kehitysyhteistyönsä maihin, joissa on eniten köyhiä. Sen perusteella kumppaneiksi valikoituu Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Etelä-Aasian maita. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, vuonna 2015 yli 90 prosenttia maailman köyhistä elää niissä, ohjelmassa todetaan.

Huomio hauraisiin maihin

Toisen pääkohteen muodostavat ”hauraat maat”, joissa valtiovalta on epävakaa ja toimii heikosti. "Valkoisen kirjan" mukaan niiden määrä voi kasvaa, mikä johtuu ilmastonmuutoksesta, väestönkasvusta, energiapulasta ja maastamuutosta.

Britit laskevat, että tällä hetkellä kolmannes ja vuonna 2010 jo puolet maailman köyhistä elää hauraissa valtioissa. Osuuden nopea kasvu johtuu osaksi köyhien määrän vähenemisestä edistyvissä kehitysmaissa.

Hauraat valtiot eivät useinkaan onnistu vähentämään kansalaistensa köyhyyttä, mutta niissä julkisten palvelujen tarve on sitäkin suurempi. ”Sen vuoksi myös hauraat valtiot tarvitsevat pitkäaikaista, ennustettavaa ja hyvin koordinoitua apua hallintojärjestelmiensä parantamiseen.”

Britit ottavat kumppaninsa heikon tilan huomioon harkitessaan kehitysrahojen käyttötapoja. ”Voimme rajoittaa apumme esimerkiksi köyhien tarpeita tyydyttäviin erityisohjelmiin tai ohjata lahjavaroja suoraan koulutukseen ja terveydenhuoltoon.” Apu voidaan järjestää ohi vastaanottajamaan oman hallinto-organisaation tai sen valvontaa voidaan tehostaa.

Näissäkin tapauksissa päämääränä on samanaikaisesti vahvistaa julkisten instituutioiden toimintakykyä, herkkyyttä köyhien tarpeille ja vastuullisten tahojen tilivelvollisuutta, uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa linjataan.   

Korruptio esillä

Hallinnon toimintakyvyn, herkkyyden ja tilivelvollisuuden vahvistaminen määritellään Iso-Britannian kehitysyhteistyön ensisijaiseksi tehtäväksi myös muissa kuin hauraissa valtioissa.

Maissa, joissa hallinto toimii kohtalaisesti ja on kehittymässä, voidaan harkita suoran budjettituen antamista. ”Näissä maissa apumme tulee olemaan pitkäaikaista ja ennustettavaa, ja se kanavoidaan maan omien järjestelmien kautta, koska se johtaa parhaisiin tuloksiin pienimmillä kustannuksilla.”

Myös suotuisissa olosuhteissa annetun budjettituen pitää parantaa julkisen talouden hallinnointia ja kykyä tarjota julkisia palveluja. Korruption vähentäminen on olennaista. Britannia lupaa kumppaneilleen tutkimus- ja oikeusapua korruptiota ja rahanpesua vastaan. Maaneuvotteluissa korruption käsittely kuuluu keskeisiin asioihin, valkoisessa kirjassa todetaan.

Useimmissa maissa on luotu korruptionvastainen lainsäädäntö. Se jää kuitenkin tehottomaksi, jos poliisi ja oikeuslaitos epäonnistuvat lakeja vastaan rikkoneiden tutkinnassa ja vetämisessä oikeuteen, ohjelmassa muistutetaan. Britannia aikoo vuosittain laatia toimintaohjelman kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa, ilmenevää korruptiota vastaan.

"Valkoisessa kirjassa" arvioidaan, että OECD:n monikansallisia yhtiöitä koskevat eettiset suositukset eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Jatkossa tapausten seurantaa tehostetaan, britit lupaavat.  

Muut asiat varjossa

Päätelmät asiakirjan muilta aloilta vaikuttavat rutiininomaisilta. Iso-Britannia suunnittelee käyttävänsä merkittävän osan kasvavista määrärahoistaan terveydenhuoltoon, koulutukseen, vesi- ja jätehuoltoon sekä sosiaaliturvaan.

Viime vuosina kehityspoliittisissa ohjelmissa on laskettu paljon tyttöjen ja naisten koulutuksen lisäämisen varaan, mutta brittien uudessa linjauksessa asia ohitetaan vähäisin maininnoin.

Vielä ohuemmin käsitellään rikkaiden ja köyhien maiden keskinäisen kaupan sääntöjä. Tuntuu siltä, kuin Britannia olisi jo muun vauraan maailman kanssa tehnyt kaikki mahdolliset myönnytykset ja uudet oivallukset.

Juhani Artto

Lisätietoja: Eliminating World Poverty. Making Governance Work for the Poor. DFIF, 2006.

 

Kehitys-Utveckling 2.2007

 

 

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 12.6.2007


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi