Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingssamarbetet med Burkina Faso upphör - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 16.1.2007

Utvecklingssamarbetet med Burkina Faso upphör

Det utvecklingssamarbete som Finland har haft med västafrikanska Burkina Faso sedan 1998 upphör i och med att det sista projektet nått sitt slut.

Foto: Taru Hermunen (Scanagri Finland Oy)Under åtta år deltog Finland bland annat i ett projekt, vars resultat är ett effektivt bekämpningssystem för skogsbränder. Finland gav också i närmare ett årtionde demokratistöd till Burkina Faso genom IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) för ett utvecklingsprojekt för demokratin och god administration.

Enligt det utvecklingspolitiska programmet upphörde utvecklingssamarbetet med Burkina Faso i och med att det sista projektet tog slut 2006.

Kontroll över skogsbränderna

Som ett resultat av bekämpningsprojektet för skogsbränder utvecklades med hjälp av finländsk knowhow ett effektivt bekämpningssystem för skogsbränder som är anpassat till Burkina Fasos förhållanden. Det finländska stödet steg under åtta års tid till över 4,5 miljoner euro. Burkina Fasos regering deltog i förverkligandet av projektet liksom också tusentals bybor i fyra län.

Projektet förbättrade landsbygdens levnadsförhållande genom att utveckla bruket av odlingsmark och naturresurser samt utvecklade med hjälp av forsknings-och utvecklingsarbete metoder för att kontrollera skogsbränderna.

Projektets resultat har varit märkbara speciellt på bynivå. Enligt de undersökningar som utförts har människornas förmåga att bättra bekämpa skogsbränder lett till att odlingsmarkens produktivitet ökar och genom det också levnadsstandarden. Resultaten är betydande också utanför Burkina Faso. Den kunskap och erfarenhet som man fått från projektet kan i fortsättningen också användas på andra håll i Afrika.

Återgång till den traditionella  odlingsmetoden

I Burkina Faso har man traditionellt använt sig av svedjebruk. För att förhindra ökenspridningen förbjöd regeringen helt och hållet på 1980-talet röjningen av åkermark med hjälp av eld. Det här stoppade ändå inte ökenspridningen och man konstaterade att bruket av eld är ekologiskt nyttigt för Sahels känsliga vegetation, bara man kan planera och kontrollera bruket av eld på rätt sätt.

Foto: Taru Hermunen (Scanagri Finland Oy)Projektet ordnade informations- och utbildningskampanjer som ökade människorna kunskap om hur man kontrollerar skogsbränder. Man använde sig också av radiokampanje, reklamer, videodokumentärer, affisher, teaterpjäser, seminarier och olika audiovisuella hjälpmedel för att sprida information.

På bynivå förverkligades små projekt med hjälp av vilka man ökade och gjorde mer mångsidigt kunnandet om bruket av naturresurserna och förbättrade bybornas inkomstnivå. Med hjälp av de små projekten lärde sig byborna att producera och effektivare marknadsföra bland annat honung, tvål, foder och karité-smör samt förbättra metoderna att sköta bin och föda upp får.

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 16.1.2007


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi