Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kehitysyhteistyö Burkina Fason kanssa päättyy - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 19.12.2006

Kehitysyhteistyö Burkina Fason kanssa päättyy

Vuonna 1998 aloitettu kehitysyhteistyö Burkina Fason kanssa päättyy viimeisen hankkeen loppuessa.

Kahdeksan vuoden aikana Suomi osallistui Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa muun muassa hankkeeseen, jonka tuloksena oli tehokas metsäpalojen torjuntajärjestelmä. Suomi antoi myös lähes vuosikymmenen ajan demokratiatukea Burkina Fasolle IDEA:n (Institute for Democracy and Electoral Assistance) demokratian ja hyvän hallinnon kehittämishankkeen kautta.

Metsäpalojen hallinta vaatii oikeaa ajoitusta. Kuva: Taru Hermunen (Scanagri Finland Oy)Kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti kehitysyhteistyö Burkina Fason kanssa päättyi viimeisen hankkeen loppuessa vuonna 2006.

Metsäpalot hallintaan

Metsäpalontorjuntahankkeen tuloksena kehitettiin suomalaisella tietotaidolla Burkina Fasolle soveltuva tehokas metsäpalojen torjuntajärjestelmä. Suomen tuki nousi kahdeksan vuoden aikana yli 4,5 miljoonaan euroon. Hankkeen toteuttamiseen osallistui Burkina Fason hallitus sekä tuhansia kyläläisiä neljässä läänissä.

Hanke paransi maaseudun elinoloja kehittämällä viljelysmaiden ja luonnonvarojen käyttöä sekä kehitti tutkimus- ja kehitystyön avulla metsäpalon hallintamenetelmiä.

Hankkeen tulokset ovat olleet merkittäviä etenkin kylätasolla. Tehtyjen tutkimusten mukaan ihmisten kyky hallita metsäpaloja paremmin paransi viljelymaan tuottavuutta ja sen seurauksena elinoloja. Tulokset ovat merkittäviä myös Burkina Fason ulkopuolella. Hankkeesta ammennettuja oppeja ja kokemuksia voidaan jatkossa käyttää myös muualla Afrikassa.

Paluu perinteiseen viljelymenetelmään

Burkina Fasossa on perinteisesti harjoitettu kaskiviljelyä. Aavikoitumisen estämiseksi peltomaan raivaaminen tulen avulla kiellettiin kokonaan 1980-luvulla. Tämä ei kuitenkaan estänyt aavikoitumista, ja tulen järkevän käytön todettiin olevan ekologisesti hyödyllistä Sahelin herkälle kasvillisuudelle, kunhan tulen käyttöä osataan suunnitella ja hallita oikein.

Naisten asemaan liittyvään koulutukseen osallistui niin naisia kuin miehiäkin. Kuva: Taru Hermunen (Scanagri Finland Oy)Hanke järjesti tiedotus- ja koulutuskampanjoita, jotka lisäsivät ihmisten tietoja metsäpalojen hallinnasta. Tiedotuksessa käytettiin myös radiokampanjoita, mainoksia, videodokumentteja, julisteita, teatterinäytelmiä, seminaareja sekä erilaisia audiovisuaalisia menetelmiä.

Kylätasolla toteutettiin pienhankkeita, joiden avulla lisättiin ja monipuolistettiin luonnonvarojen käyttöön liittyvää osaamista ja kohennettiin kyläläisten tulotasoa. Pienhankkeiden avulla kyläläiset oppivat tuottamaan ja markkinoimaan tehokkaammin muun muassa hunajaa, saippuaa, rehua ja karité-voita sekä parantamaan mehiläistenhoito- ja lampaidenkasvatusmenetelmiä.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 4.1.2007


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi