Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kaikki kouluun Kosovossa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 30.11.2006

Kaikki kouluun Kosovossa

Läheskään kaikki erityisopetusta tarvitsevat lapset eivät pääse kouluun Kosovossa. Kaikille avoin koulu tekee kuitenkin tuloaan, kirjoittaa kosovolainen Naser Zabeli. Suomi tukee erityisopettajien koulutusta ja muiden opettajien täydennyskoulutusta. 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tuki, Kosovo (II vaihe)

  • Erityisopettajien opettajakoulutuksen perustaminen Pristinan yliopistoon, työssä olevien erityisopettajien jatkokoulutuksen käynnistäminen
  • Kesto 2003 - 2007
  • Suomen tuki 3,2 milj. €
  • Tukipalvelut Helsinki Consulting Group

 

Kosovossa etsitään tiiviisti parhaita keinoja kehittää koulutusjärjestelmää kaikilla tasoilla. Myös erityisopetusta yritetään kohentaa vaikeuksista huolimatta.

Yli 50 vuoden ajan erityisopetusta annettiin erityiskouluissa kuten tapana oli monissa muissakin maissa - ja erityisesti entisissä sosialistimaissa. Tällä hetkellä Kosovossa on muutamia erityiskouluja psyykkisistä ongelmista kärsiville, kuulovammaisille ja näkövammaisille. Niiden lisäksi joissakin tavallisissa kouluissa on erityisluokkia.

Erityiskouluja ja -luokkia ei kuitenkaan ole riittävästi eikä niiden opetus vastaa minimivaatimuksiakaan. Näin voi päätellä Kosovon heikoista koulutustuloksista ja  kouluikäisten suuresta määrästä.

Oikeus koulutukseen kuuluu jokaisen perusoikeuksiin, jotka on taattu kansainvälisillä sopimuksilla. Myös vammaisilla lapsilla on oikeus siihen riippumatta vamman laadusta. Heillä on oikeus saada koulutusta ikätoveriensa kanssa. Inkluusinen - kaikille avoin -  koulu on uutta Kosovossa.

Inkluusio alkoi tulla todeksi vuonna 2000, kun Suomen tukema hanke käynnistyi ja Helsinki Consulting Group aloitti työnsä. Suomen rahoittaman koulutusalan kehityshankkeen toisen vaiheen tavoitteena on vahvistaa Kosovon koulu-uudistusta inkluusion avulla. Ohjelma tähtää inklusiivisen opetuksen sisällyttämiseen kaikkeen opettajankoulutukseen, jotta sekä nykyiset että tulevat opettajat osaavat opettaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja vahvistaa ajatusta kaikille avoimesta koulusta.

Kosovon opetus-, tiede- ja teknologiaministeriö ja sen erityisopetuksen osasto puolestaan ovat ryhtyneet toimiin erityisoppilaiden tunnistamiseksi jo esikoulussa.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut, mutta myös työsarkaa riittää.

Kosovon koulutuskeskus (KEC) selvitti lasten oikeuksien toteutumista. Kyselyyn vastanneilta oppilailta kysyttiin, tuntevatko he erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta, joka ei ole koulussa. Reilu neljäsosa (25,6 %) vastasi kyllä. Oppilailta tiedusteltiin myös, olisivatko he itse halukkaita auttamaan oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita. Yli 82 prosenttia halusi auttaa.

Ovatko opettajat valmiita ottamaan erityisoppilaan luokalleen? Vastausta emme vielä tiedä. Kun opettajat eivät ole vielä saaneet koulutusta erityisoppilaiden kanssa työskentelyssä, voimme olettaa että vastaus on kielteinen.

Inkluusiossa on kysymys ihmisoikeuksista,  ei erityisopetuksen lopettamisesta. Siinä on kyse erilaisuuden hyväksymisestä, yhteistyöstä ja lasten keskinäisestä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Inkluusion perustelut ovat sosiaalisia, moraalisia, koulutuksellisia - ja oikeudellisia.

Onnistunut inklusiivinen opetus vaatii monia parannuksia koulurakennuksista opettajien koulutukseen. Se edellyttää opetusmenetelmien muuttamista ja opetussuunnitelmien muokkaamista. Siinä tarvitaan yhteistyötä kaikkien koulutusalan toimijoiden kesken ministeriöstä perheisiin. Harjoitus on vaikea, mutta sitä tarvitaan ja se voidaan tehdä.

Teksti: Naser Zabeli, Pristinan yliopisto, Kosovo
suomeksi toimittanut Marja-Leena Kultanen

 

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 30.11.2006


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi