Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Millenniemålen i Zambia - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Millenniemålen

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Millenniemålen i Zambia

Landet plågas av fattigdom

Zambias ekonomi har under de senaste åren vuxit kraftigt, men fattigdomen har inte märkbart minskat. De stigande matpriserna och naturkatastroferna har gjort tillgången på mat osäker, liksom den dåliga infrastrukturen samt de traditionella odlingsmetoderna och odlarnas beroende av regn.

Zambia: millenniemålen

 • Andel av befolkningen som lever i absolut fattigdom: 75 % (2010)
 • Av barnen i grundskoleålder börjar 95 procent skolan (2011)
 • Per hundra pojkar som börjar grundskolan börjar 99 flickor skolan (2011)
 • Kvinnor av parlamentarikerna: 12 % (2012)
 • Dödligheten för under 5-åringar (per 1000): 83 (2011)
 • Mödradödligheten (per 100 000): 440 (2010)
 • Andel hivsmittade (15–49-åringar): 12,5 % (2011)
 • Befolkningsandel som lever utan rent vatten: 39 % (2010)
 • Officiellt utvecklingssamarbete av BNI: 6,1 % (2011)
   

Fattigdomsstatistiken i landet är osäker: enligt Världsbankens statistik lever hela 75 procent av zambierna i absolut fattigdom, enligt landets egen rapport 42 procent.

Gratis skola lockar

Hela 95 procent av de zambiska barnen börjar i skolan. Orsaker är bland annat att infrastrukturen har förbättrats och att grundskolan blivit gratis. Den dåliga kvaliteten på undervisningen och analfabetismen är ändå fortfarande problem.

Få kvinnliga parlamentariker

Hela 99 flickor per hundra pojkar börjar grundskolan så målet som gäller jämställdhet i grundutbildningen har man så gott som nått. Å andra sidan är det färre flickor än pojkar som fortsätter i andra stadiets utbildning, eftersom många gifter sig tidigt.

Andelen kvinnor i Zambias parlament hör till de lägsta i Afrika: bara cirka 12 procent av parlamentsledamöterna är kvinnor. Andelen har dessutom sjunkit under de senaste åren.

Barnddödligheten minskar

Barndödligheten har mer än halverats i Zambia sedan år 1990 bland annat tack vara vaccineringar, amning, vitamin- och mineraltillskott samt malariaprevention. Barn dör ändå fortfarande av orsaker som kunde förebyggas, som komplikationer under graviditet och förlossning, luftvägsinfektioner, diarré, malaria, mässling och undernäring.

Hiv ökar mödradödligheten

Ojämställdheten mellan könen och hiv avspeglas i Zambias mödradödlighetsstatistik. Mödradödligheten har minskat bara en aning, och 440 mödrar av 100 000 dör av orsaker som har med graviditet och förlossning att göra. Nästan en tredjedel av mödradödligheten orsakas av hiv.

Aids minskar långsamt

12,5 procent av de vuxna zambierna har hiv. Epidemin är koncentrerad till städerna men har också spritts till landsbygden. Andelen hivpositiva av befolkningen har minskat en aning under de senaste åren. Allt fler gravida kvinnor får bromsmediciner och allt färre barn får hivsmittan av sin mor.

Skogarna försvinner

Skogsskövlingen är ett av Zambias största miljöproblem. Orsaken är att träkol och ved används som energi och att både bebyggelse och lantbruk sprider sig. Tillgången till rent vatten har förbättrats men sanitetsläget har förblivit det samma i åratal. Under hälften av zambierna har tillgång till en ordentlig toalett.

Mobiltelefonerna blir vanligare

Zambia fick år 2011 officiellt bistånd för en dryg miljard dollar. Det räknas nu för tiden till gruppen av lägre medelinkomstländer.

Internet används av 11,5 procent men 61 av hundra har en mobiltelefonanslutning.

Källor:

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 20.9.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi