Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Broschyrer - Utrikesministeriet: Global.finland: Publikationer: Broschyrer

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Broschyrer

På den här global.finland-webbsidan finns några gamla broschyrer utgivna av utrikesministeriets utvecklingskommunikation. Webbplatsen uppdateras inte längre, men materialet är fortfarande tillgängligt. Du finner aktuella publikationer om Finlands utvecklingssamarbete på utrikesministeriets webbplats och i UM:s publikationstjänst.

Miljö och och Finlands utvecklingssamarbete 2008

pdfMiljö och och Finlands utvecklingssamarbete (PDF, 2,15 Mbyte)

Miljö och och Finlands utvecklingssamarbete 2008Tre oskiljaktigt sammanhängande delfaktorer i hållbar utveckling är ekonomisk utveckling, samhällsutveckling och miljöskydd. Den storskaliga ekonomiska tillväxten är på väg att leda till att de icke-förnybara naturresurserna sinar och utnyttjas på ett naturekonomiskt ohållbart sätt, att biodiversiteten minskar, till klimatförändringar samt till att levnadsmiljön tar skada. Ohållbara produktionsmetoder, konsumtionsmönster och levnadssätt måste läggas om i en naturekonomiskt hållbar riktning såväl i industri- som i utvecklingsländer.
Finlands utvecklingspolitiska program (2007)

Milleniemålen

pdfMillenniemålen (PDF, 531 kbyte)

Tänk om....man kunde görä världen bättre?
MillenniemålenDen här frågan grubblade man över i New York år 2000 vid Förenta Nationernas millenniekonferens. För första gången samlades världens alla stater för att fundera över hur man tillsammans kan påskynda utvecklingen. Resultatet av det historiska mötet blev  millenniedeklarationen. Den innehåller överenskommelser om klara, tydliga och mätbara målsättningar som är inriktade på att avskaffa
fattigdomen och lösa världens övriga stora utvecklingsproblem. Tidsgränsen för
målen är år 2015.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 24.10.2016


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi