Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Zambias fattigaste drar inte nytta av tillväxten - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Utvecklingsmätare och utmaningar

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Zambias fattigaste drar inte nytta av tillväxten

Inkomstskillnaderna är enorma, trots att Zambias ekonomi växer hela tiden.

Viljelijän satoa Luapulassa Sambiassa. Kuva: Outi-Einola HeadDet finns goda förutsättningar lantbruk i Zambia, men många odlare lever ur hand i mun. Bild: Outi Einola-Head.

Zambias ekonomi har under de senaste åren vuxit med en årsfart på 6–7 procent, men ändå har de fattigas absoluta antal ökat.

Procentandelen fattiga har minskar en aning, men uppskattningarna skiljer sig kraftigt åt. Enigt Världsbanken lever omkring tre av fyra zambier på under 1,25 dollar om dagen, men enligt Zambias egna uppgifter är andelen som lever i absolut fattigdom 42 procent.

Den ekonomiska tillväxten har gagnat bara en del av zambierna och inkomstskillnadern har under de senaste åren vuxit. Landets rikaste tidondedel uppskattas få över hälften av inkomsterna.

Den ekonomiska tillväxten är koncentrerad till städerna, så fattigdomen har minskat snabbast där. På landsbygden lider man fortfarande av brist på infrastruktur och basservice.

Zambiernas fattigdom påverkas också av den vitt spridda hivepidemin. Cirka 12,5 procent av zambierna mellan 15 och 49 år är smittade. Andelen har minskat en aning under de senaste åren, men aids är fortfarande ett enormt problem som till exempel påverkar de gravidas hälsa.

Skogarna försvinner

Största delen av de fattiga i Zambia lever på landsbygden och är beroende av lantbruket för sin utkomst. Även om förhållandena för lantbruk är goda är lantbrukets produktivitet dålig. Böndernas gårdar är små, många lever ur hand i mun och odlar bara en enda växt. Skörden är beroende av regnen och traditionella metoder. Ordentliga vägar, gödsel eller frön finns oftast inte.

Zambia: Indexet för mänsklig utveckling

  • Placering 163 / av 187 länder
  • Indexet mäter staternas utvecklingsgrad på basis av hälsa, utbildning och inkomster. Finland ligger på plats 21.

Förutom fattigdomen är miljöförstöring också ett problem för Zambia. Landet är väldigt utsatt för naturkatastrofer, jordmånen försämras och skogarna försvinner – avskogningen hör till de värsta i världen.

Skogens andel av arealen har minskat från 60 procent till 50 procent under åren 1990-2010. Orsaker är att skogarna avverkas för att brännas till träkol och användas som ved, det växande behovet av odlingsmark samt att bebyggelsen sprider sig. På landsbygden behöver över 80 procent av befolkningen ved för att laga mat.

Finland stöder lantbruks- och skogssektorerna

Finland och Zambia har gjort utvecklingssamarbete i 40 år. Finlands bilaterala stöd till Zambia var 16,7 miljoner euro år 2013. En del av stödet är allmänt budgetstöd. Tyngdpunkter inom samarbetet är att förbättra lantbruksproduktiviteten, minska avskogningen, främja en god förvaltning samt att utveckla den privata sektorn.

Inom lantbrukssektorn har Finland och Zambia samarbetat i över 30 år. Målet med det finländska utvecklingssamarbetet är att förbättra främst småbrukarnas produktivitet genom att ta i bruk till exempel bevattningssystem och olika slag av teknologi.

Samtidigt försöker man också ta itu med till exempel kvinnornas ställning samt öka toleransen mot klimatförändringen.

Finland har en lång historia också inom miljösektorn i Zambia, speciellt inom skogssektorn. För tillfället försöker man få landets politik att beakta klimatförändringen och andra miljöproblem för att naturresurserna ska användas på ett hållbart sätt.

Källor:

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 20.9.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi