Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kehitys ei toteudu ilman tasa-arvoa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Tasa-arvo

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Kehitys ei toteudu ilman tasa-arvoa

Ilman naisia yhteiskunnat käyvät puoliteholla. Naisten kouluttaminen ja työnteko edistävät perheiden hyvinvointia ja vauhdittavat yhteiskuntien vaurastumista.

Tasa-arvoon on vielä matkaa. Piirros: Anna SeppoTasa-arvoon on vielä matkaa. Piirros: Anna Seppo

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia niin kotona, työelämässä kuin yhteiskunnassakin.

Naiset ovat perinteisesti jääneet eri elämän aloilla miesten varjoon, joten tasa-arvotyö on keskittynyt juuri naisten aseman parantamiseen. Tärkeänä apuna on ollut YK:ssa vuonna 1979 solmittu naisten syrjinnän kieltävä sopimus.

Tasa-arvotyön ytimessä on ollut sosiaalinen sukupuoli eli gender. Ihmisen biologinen sukupuoli määrittyy syntymässä, kun taas sosiaaliseen sukupuoleen vaikuttavat yhteisön perinteet, arvot ja odotukset. Miehille ja naisille ominaiset roolit, tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ovat enimmäkseen opittuja käyttäytymismalleja. Siksi niihin voidaan vaikuttaa.

Tasa-arvo etenee mutta liian hitaasti

Tasa-arvotyö on tuottanut viime vuosina tulosta myös kehitysmaissa. Yhä useammat tytöt käyvät koulua ja naiset ansiotyössä. Tyttöjen ja naisten terveys on niin ikään kohentunut, samoin heidän mahdollisuutensa osallistua yhteiseen päätöksentekoon.

Silti liian monet yhteiskunnat toimivat yhä edelleen puoliteholla, kun tytöt ja naiset jäävät vaille koulutusta, työmahdollisuuksia ja päätösvaltaa. Se tarkoittaa, että yhteiskunnat menettävät puolet väestönsä luovuudesta, osaamisesta ja taloudellisesta työpanoksesta.

Esimerkiksi naiset tekevät lähes puolet maataloustöistä kehitysmaissa. He eivät kuitenkaan miesten tavoin kykene hankkimaan maata, karjaa, työvoimaa, koulutusta, teknologiaa ja rahoitusta.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO kuitenkin laskee, että tasa-arvoisilla panostuksilla naiset kasvattaisivat peltojensa satoisuutta 20–30 prosentilla. Kehitysmaiden maatalouden kokonaistuotantoa se lisäisi 2,5–4 prosentilla, mikä taas vähentäisi maailman nälkäisten määrää 12–17 prosentilla.

Myös työntekijöinä ja yrittäjinä naiset ovat miehiä heikommassa asemassa.

Naiset eivät esimerkiksi saa työskennellä kaikilla aloilla, he saavat miehiä pienempää palkkaa ja äitiys heikentää heidän irtisanomissuojaansa. Naiset eivät myöskään onnistu kehittämään yritystoimintaansa, koska he eivät välttämättä saa pankkilainaa tai muita rahoituspalveluita.

Maailmanpankki on kuitenkin osoittanut, että naisten ansiotyön esteiden poistaminen nostaa työn tuottavuutta paikoin jopa neljänneksellä.

Naiset kaukana vallan ytimestä

Ilman vaikutusvaltaa naisten on vaikea muuttaa omaa tilannettaan. Tasa-arvo edellyttää myös miesten tekoja.

Nyt monissa kodeissa ja yhteisöissä miehet päättävät lähes yksin naisten koulutuksesta, työnteosta, liikkumisesta, terveydenhoidosta, rahankäytöstä ja lapsiluvusta. Usein naiset itsekin tukevat perheissään perinteisiä sukupuolirooleja.

Vastaavasti vain joka viides kansanedustaja on nainen. Sitäkin harvemmin naiset näkyvät valtioiden tai edes yritysten johdossa.

Silti tasa-arvoisen naisen perhe on keskimääräistä pienempi, terveempi ja koulutetumpi, mikä vauhdittaa yhteiskunnallista kehitystä.

Intiassa on myös havaittu, kuinka sukupuolikiintiöillä paikallishallintoihin valitut naiset ovat ohjanneet yhteiskunnan varoja esimerkiksi kaivojen ja käymälöiden rakentamiseen.

YK:n vuosituhattavoitteet ja tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten aseman parantaminen on yksi YK:n vuosituhattavoitteista.

Tasa-arvo vähentää myös köyhyyttä sekä lapsi- ja äitikuolleisuutta, ehkäisee hiv/aidsia, laajentaa peruskoulutusta ja tukee ympäristön kestävää kehitystä.

Suomen kehityspolitiikka ja tasa-arvo

Suomi tukee naisten osallistumista päätöksentekoon. Samalla se torjuu seksuaalista ja perheväkivaltaa sekä epätasa-arvoisia omistus- ja perintäoikeuksia.

 

Faktoja

  • Kaksi kolmesta maailman 800 miljoonasta luku- ja kirjoitustaidottomasta aikuisesta on naisia.

  • Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 15–19-vuotiailla tytöillä on kuusi kertaa suurempi riski saada hi-virus kuin samanikäisillä pojilla.

  • Meksikolainen nainen tekee palkkatyön ohessa 33 tuntia viikossa kotitöitä. Miehellä kotitöihin kuluu kuusi viikkotuntia.

  • Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 85 prosenttia itsensä työllistäjistä ja ilmaisen kotityön tekijöistä on naisia.

  • Väkivalta tappaa ja vammauttaa enemmän 15–44-vuotiaita naisia kuin syöpä, malaria, liikenneonnettomuudet ja sota yhteensä.

  • Neljä viidestä ihmiskaupan uhrista on naisia. Useimmiten he päätyvät seksimarkkinoille.

  • Intiassa tuhatta alle seitsemänvuotiasta poikaa kohden elää 914 tyttöä. Osa tytöistä on abortoitu ennen syntymäänsä, loput ovat menehtyneet ravinnon ja terveydenhoidon puutteeseen.

    .
Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 13.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi