Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Ympäristöhankkeita ja keuhkosairauksien torjuntaa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Ympäristöhankkeita ja keuhkosairauksien torjuntaa

Suomi on ollut mukana tukemassa Kirgisian ympäristöhallintoa ja ympäristön tilan seurataa. Maa itsenäistyi vuonna 1991 ja ympäristöhallinnon perusrakenteet ja lainsäädännöt olivat jo tuolloin olemassa, koska Kirgisia oli osa entistä keskusjohdettua Neuvostoliittoa.

Suomen ja Kirgisian kahdenväliset ympäristöhankkeet alkoivat vuonna 1998. Ensimmäisessä hankkeessa (1998-2000) kehitettiin ympäristöministeriön toiminnan edellytyksiä ja ministeriöiden välistä yhteistyötä. Pyrkimyksenä oli lieventää vahvasta neuvostokeskushallinnosta periytyvää itseriittoista hallinnonalakohtaista toimintatapaa. Kirgisiassa ympäristöasioita hoidetaan ympäristöministeriön lisäksi seitsemässä muussa ministeriössä, ja siksi asioiden hoitaminen edellyttää aitoa yhteistyötä.

Nyt meneillään on toinen hanke (2004-2006), joka uudistaa ympäristölupajärjestelmää ja teollisuuslaitosten kuormitustarkkailua sekä parantaa ympäristötarkastaja- ja laboratoriotoimintaa ja tiedottamista.

Ympäristölupajärjestelmää on kehitetty OECD:n entisille neuvostomaille laatiman yleisohjeiston mukaisesti. Kirgisia ja Ukraina ovat ensimmäiset maat, joissa uutta käytäntöä on kehitetty. Tavoitteena on uudistaa lupakäytäntöä siten, että useista lyhytaikaisista ympäristön käyttö- ja kuormitusluvista siirrytään yhteen, viidestä kymmeneen vuotta voimassa olevaan lupaan. Luvat sisältäisivät myös määräykset ympäristökuormituksen tarkkailusta ja raportoinnista.

Tarkoitus on vähentää hallintotaakkaa, lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä, vähentää korruptiota ja selkeyttää yritysten ympäristöperusteisia velvoitteita. Näin yrittäjät ja investoijat saavat selkeämmän käsityksen siitä, mikä liittyy kunkin yrityksen tai yritysmuodon ympäristövelvoitteisiin ja riskien hallintaan. Se taas vaikuttaa halukkuuteen investoida Kirgisiaan, mikä taas lisää työllisyyttä ja toimeentuloa ja vähentää köyhyyttä.

Perusterveydenhuolto kunniaan

Kirgisian keuhkosairaushanketta ulkoministeriö on rahoittanut kolme vuotta. Tammikuuhun 2007 asti jatkuvan hankkeen yleisenä tavoitteena on vähentää kuolleisuutta ja sairastuvuutta yleisimpiin keuhkosairauksiin. Lisäksi se pyrkii vahvistamaan keuhkosairauksien kontrollia ja ehkäisyä pilottialueilla ja myöhemmin koko maassa.

Keskeisin työkalu on Maailman terveysjärjestön WHO:n uudehko PAL-strategia ( Practical Approach to Lung Health). Se korostaa perusterveydenhuollon merkitystä keuhkosairauksien torjunnassa.

Kirgisiassa hanke on edennyt hyvin. Maahan soveltuvia hoito-ohjelmia on kehitetty lääkäreille, sairaanhoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Heille on tehty koulutuspaketti, ja eri ammattiryhmille on räätälöity yksilöllisiä koulutusohjelmia. Lisäksi hankkeen koulutusosio on yhdistetty osaksi lääketieteellistä perusopetusta.
Hankkeessa on koulutettu noin 3 000 terveydenhuollon ammattilaista, ja sen sisältö on liitetty osaksi terveydenhuollon kokonaisuudistusta.

Ulla Hiitiö

(Kehitys-Utveckling 1.2006)

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 30.5.2006


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi