Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

YK: Liiallinen keinokastelu pienentää satoja ja vaarantaa ruokaturvan - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Julkaisut: Kehitys-Utveckling / Artikkelit

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 26.6.2003

YK: Liiallinen keinokastelu pienentää satoja ja vaarantaa ruokaturvanNoin 12 miljoonaa hehtaaria maatalousmaata on menettänyt tuottavuutensa maaperän suolaantumisen myötä. Näin arvioi YK:n aavikoitumista vastustava järjestö UNCCD.

Liiallinen keinokastelu ja tästä johtuva pohjaveden suolaantuminen ovat YK:n alaisen UNCCD:n (United Nations Convention to Combat Desertification) mukaan vakavimpia maatalouden tuottavuutta alentavia tekijöitä eri puolilla maailmaa.
Maaperän suolaantumisen lisäksi eroosio, saastuminen sekä asutuksen ja teollisuuden lisääntyvä tilantarve vähentävät käytettävissä olevan viljelysmaan määrää.
UNCCD:n mukaan henkeä kohden laskettu viljelty alue on jatkuvasti vähentynyt maailmassa. 1960-luvun alussa käytössä oli 0,32 hehtaaria peltoa henkeä kohden. 1990-luvun lopulla luku oli laskenut 0,21 hehtaariin, ja vuonna 2030 käytössä olisi henkeä kohden enää vain 0,16 hehtaaria. Tämä on vakava uhka ruokaturvalle, vaikka pinta-alaa kohden lasketut sadot ovatkin kasvaneet, UNCCD varoittaa.
Samaan aikaan maailman vesivarat joutuvat entistä tiukemmille väestönkasvun takia. Vuonna 2050 maailmassa arvioidaan olevan 9,2 miljardia ihmistä nykyisten 6,2 miljardin sijaan.

Vesivarojen hallinnointi teemapäivän aiheena

Maailman vesivarojen hallinnointi kestävällä tavalla oli tänä vuonna aavikoitumista ja kuivuutta vastustavan teemapäivän aiheena kesäkuun 17. päivänä.
Aavikoitumisen vastaisen työn tehostamisesta ja UNCCD:n perustamisesta päätettiin Rion ympäristökokouksessa vuonna 1992. UNCCD:ssä on mukana 187 valtioita. Järjestön sihteeristö sijaitsee Bonnissa.

Matti Remes

Kirjoittaja on kehityskysymyksiin perehtynyt toimittaja.

Lisätietoja:
http://www.unccd.int

26.06.2003

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 26.6.2003


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi