Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Katastrofhjälp (1/2005) - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran:

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Katastrofhjälp (1/2005)

Avustusjärjestöt UNICEF ja Solidarités yrittävät saada apua Kongon demokraattisen tasavallan Doruman kaupunkiin, joka sijaitsee vaarallisen tien varrella. (Kuva: Julien Harneis/Flickr, julkaistu creative commons -lisenssillä)Hjälporganisationerna Unicef och Solidarités försöker få fram hjälpen till Demokratiska republiken Kongo, Doruma. Staden ligger vid en farlig väg. (Bild: Julien Harneis/Flickr, publicerad med creative commons -licens)
Hur hjälpen når katastrofoffren

Efter naturkatastrofer och beväpnade konflikter behövs ofta humanitärt bistånd, beskydd och hjälp att rädda liv. Organisationer som är specialiserade på humanitärt bistånd, som Röda Korset, befinner sig i ständig beredskap för att snabbt och effektivt kunna rycka ut då hjälp behövs. Det är krävande att verka i ett katastrofområde. Det kan leda till problem om det finns alltför många organisationer på plats, och vilja att hjälpa utan den kunskap och färdighet som behövs.

Humanitärt bistånd som en del av utvecklingssamarbetet

Humanitärt bistånd är bara en form av hjälp. Utöver det behövs långvariga utvecklingssamarbetsprojekt som utvecklar regionen och hjälper folket på fötter igen. Av Finlands anslag för utvecklingssamarbete går 10-15 % till humanitärt bistånd. Stora katastrofer som får mycket uppmärksamhet i media, som flodvågskatastrofen i Asien, tar en stor bit av understödskakan. Då finns det risk för att det inte blir kvar tillräckliga medel för det övriga biståndet.

Ett pussel av organisationer

Det humanitära biståndsarbetet är som ett komplicerat pussel och det samordnas av FN:s koordinationsenhet för humanitärt bistånd, OCHA. Många organisationer som idkar humanitärt arbete har avdelningar också i Finland. Vi kan alla delta i hjälparbetet, förutom genom att bidra med pengar, också med frivilligt arbete – exempelvis genom att gå runt med sparbössor och samla in pengar till katastrofoffer.

 

Faktaruta

Varje år lider 250 miljoner människor av naturkatastrofer.

Hälften av jordens invånare (ca 3 miljarder) bor i områden med risk för katastrofer.

Naturkatastrofernas antal har nästan tredubblats, och offrens antal har tredubblats, sedan 1970-talet. Dödsoffren har däremot minskat märkbart.

En tredjedel av de 100 miljoner människor som Världslivsmedelsprogrammet WFP bistår är offer för naturkatastrofer.

Hunger och hungerrelaterade sjukdomar dödar varje vecka lika många människor som flodvågskatastrofen i Sydostasien.

Hjälpviljan i samband med Asiens tsunamikatastrof har slagit många rekord. Den fick en plats i Guinness rekordbok då britterna under ett dygn gav mer on line-donationer än någonsin tidigare.

 

Texter: Heta Muurinen

För redaktionsarbetet svarar portalsammanslutningen Suomen OneWorld på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingspolitiska information.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi