Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Vatten 2.2005 - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Vesi (5.2012)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Vatten 2.2005

Rent vatten – framtidens stora utmaning

Jordklotets vattenreserver håller på att sina och den växande befolkningsmängden gör inte situationen lättare. Om tio år saknar nästan hälften av jordens invånare vatten antingen därför att det vatten de har tillgång till är för smutsigt eller för att det helt enkelt inte finns vatten. De vattenresurser som existerar måste vi lära oss att hushålla med och använda mera effektivt, t.ex. inom jordbruket som sväljer två tredjedelar av det sötvatten som mänskligheten förbrukar.Kuva Julien Harnes, Kongon demokraattinen tasavalta. Julkaistu Creative Commons -lisenssillä.

Kampen om kontroll över vattentillgångar leder till konflikter

När vattnet inte räcker till för alla, blir kontroll över vattentillgången lätt ett redskap för makt. Vatten har använts som taktiskt redskap i krig sedan urminnes tider, men konflikter som beror på bristen av vatten eller kontrollen av tillgångarna hotar att bli allt vanligare i framtiden. FN:s generalsekreterare Kofi Annan påminner ändå om att det finns andra alternativ. Många länder delar ofta på samma vattendrag, vilket betyder att om de samarbetar i vattenfrågor liksom de gör då det handlar om att dela kunskap och information, så kunde hållbara lösningar uppnås.

Smutsigt vatten dödar mer än krig

Smutsigt vatten dödar tio gånger mer människor varje år än vad krigen gör. Sjukdomar förorsakade av smutsigt vatten, som exempelvis diarré, kunde lätt förebyggas men ändå avlider anmärkningsvärda mängder människor av dem. Att hämta rent vatten på många kilometers avstånd i Afrika och Asien är inte bara skadligt för flickors och kvinnors hälsa utan hindrar dem också från att arbeta och gå i skola. FN rekommenderar att varje människa borde ha tillgång till 20 liter vatten på högst femton minuters promenadavstånd.

 

Tekstit: Heta Muurinen
Kuvat: Hannamari Rinne, Marja-Leena Kultanen

Faktaruta

1,1 miljarder människor har inte tillgång till rent vatten att dricka, 2,5 miljarder människor saknar tillräckliga sanitetstjänster och varje år dör mer än fem miljoner människor av sjukdomar som förorsakats av smutsigt vatten.

Vattenförbrukningen har sexdubblats under det senaste århundradet, vilket motsvarar mer än dubbelt så mycket som befolkningsmängdens tillväxt under samma tid.

I västra Asien, Nordafrika, Kina, Indien, Ryssland och USA förbrukar man mycket mera vatten än vad det bildas.

Mer än 250 miljoner människor årligen beräknas lida av sjukdomar som har förorsakats av smutsigt vatten.

Människan överlever bara några dygn utan vatten.

Finländare behöver ungefär 2,5 liter vatten till dricksvatten och matlagning. När man räknar med det vatten som går åt när vi tvättar oss och våra kläder m.m. stiger vår dagliga vattenkonsumtion till 220 liter per dygn.

I utvecklingsländerna använder människorna i medeltal 10 liter vatten per dygn.

I Kina, Indien och Indonesien dör dubbelt så många människor av diarré än av aids/hiv.

Vattenreservernas krympande måste hejdas i synnerhet i stora städer, där 40 % eller mer av vattnet går till spillo.

 För redaktionsarbetet svarar portalsammanslutningen Suomen OneWorld på uppdrag av utrikesministeriets utvecklingspolitiska information.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi