Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Valtio vastaan heimo - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Julkaisut: Kehitys-Utveckling / Artikkelit

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 11.6.2014

Valtio vastaan heimo


Afrikkalaisista 40 prosenttia mieltää itsensä sekä oman maansa kansalaiseksi että etnisen ryhmänsä edustajaksi. Yhtä suuri osuus kokee itsensä ainoastaan oman valtionsa kansalaiseksi. Nelisen prosenttia samastuu vain etniseen ryhmäänsä.

Tiedot ilmenevät afrobarometristä, joka on toteutettu vuosina 2011–2013. Siihen osallistui hieman yli 43 000 vastaajaa 28:sta Afrikan maasta.

Kysely antaa varsin myönteisen kuvan afrikkalaisten sitoutumisesta kansallisvaltioonsa. Vain Nigeriassa runsas viidennes kokee itsensä pikemmin oman etnisen ryhmänsä kuin valtionsa edustajaksi. Toisaalta yhtenäiseksi valtioksi mielletyssä Botswanassa kaksi kolmesta vastaajasta ilmoittaa olevansa yhtä lailla botswanalaisia kuin oman heimonsa edustajiakin.

Kyselyn mukaan kaksi kolmesta vastaajasta on erittäin ylpeä maansa kansalaisuudesta. Kaikkein ylpeimmät löytyvät Kap Verdestä.

Reilu puolet vastaajista ilmoittaa, että valtio ei koskaan kohtele huonosti omaa etnistä ryhmäänsä. Viidennes on kokenut huonoa kohtelua joskus ja joka kymmenes usein. Nigeriassa 13 ja Guineassa 19 prosenttia vastaajista kuitenkin ilmoittaa, että keskushallitus kohtelee omaa etnistä ryhmää aina huonosti.

Lähes puolet kyselyyn vastaajista on vahvasti sitä mieltä, että vaaleilla valittujen poliitikkojen ei tule suosia ryhmäänsä muiden kustannuksella. Voimakkaimmin omien suosimista vastustetaan Senegalissa.

Liberiassa ja Swazimaassa sen sijaan joka neljäs kyselyyn vastanneista ajattelee, että poliitikkojen velvollisuutena on auttaa ensisijaisesti omaa kotiseutua ja heimoa.

Lähde: www.afrobarometer-online-analysis.com

TIINA KIRKAS

Lue lisää:

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 11.6.2014


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi