Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Föräldrar i Haiti kräver hållbara skolor - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 16.1.2014

Föräldrar i Haiti kräver hållbara skolor

Nästan hälften av skolorna i Haiti skadades vid jordbävningen för fyra år sedan. Återuppbyggnaden fortsätter, men hundratusentals barn står utan undervisning.

En betongkvarn mal sten, vatten och cement till betong. En man öser blandningen i en hink, som han ger till mannen som står bredvid. Ett tiotal män bildar en kedja och gör likadant. Betonghinken går från hand till hand tills den når byggnadens vägg.

En och annan torkar svett ur pannan. En av männen saknar hjälm, en annan skyddsskor. Någonstans gal en tupp. Vi befinner oss på Epiphanies skolbyggplats i Haiti. Här byggs nu en av de skolor vars uppförande Finland stödjer med utvecklingssamarbetsmedel.

Mireille Fildor som är mamma till en tvååring och en fyraåring har klätt sig i jeanskjol och kommit för att avlösa sin vän på bygget. I Haiti deltar också elevernas föräldrar när skolorna byggs. Fildor tänker hämta sina barn till den här skolan bara den står klar. ”Mitt äldre barn går i skolan på andra sidan vägen. Den här skolan är tryggare för man behöver inte korsa vägen”, förklarar hon.

Haiti, humanitärt bistånd. Bild: Marjut Tervola
Mireille Fildor har kommit för att avlösa sin vän på byggplatsen. I Haiti deltar också elevernas föräldrar när skolor byggs. Fildor tänker hämta sina barn till skolan så snart den är färdig. Foto: Marjut Tervola

Det är Kyrkans Utlandshjälp som genomför byggandet. Organisationen har byggt sex skolor i Haiti och tre är under uppförande.

Emmaculée Delcy, som är ingenjör och övervakar arbetet för Kyrkans Utlandshjälps del, berättar att den förödande jordbävningen i januari 2010 förändrade haitiernas inställning till byggande. Nu kräver man hållbara skolor. Vissa föräldrar kommer på besök och synar skolbyggnaden innan de beslutar var deras barn ska gå i skola.

”De vill vara säkra på att skolan är durabel”, berättar Delcy.

De skolor vilkas uppförande Finland stödjer byggs så att de ska hålla jordskalv och orkaner.

”Ingentid återstod”

På den plats där skolan Bonne Nouvelle byggs stod tidigare både en kyrka och en skola, men jordskalvet slukade bägge två.

”Ingenting återstod”, berättar Hyacinth Larette. Hon är en av de bybor som har deltagit i planeringen av den nya skolan. Det är viktigt att man involverar bybor i skolprojekten för då tar de skolan till sig och engagerar sig i dess utveckling.

Bägge skolorna befinner sig i Léôgane, som var jordskalvets epicentrum. Som följd av katastrofen blev nästan en femtedel av haitierna hemlösa och 220 000 dog. Av skolorna i Léôgane förstördes 67 procent.

Jordbävningen har lämnat tydliga spår i området. Ur de nya husens starka betongväggar spretar järnskenor som ett tecken på hållfasthet. Man ser också halvfärdiga byggnader, som beror på att biståndsorganisationernas pengar har tagit slut. Slutligen finns det också ruiner – men inte lika många längre.

Vid huvudvägen till Port-au-Prince finns ett tältläger vars presenningar pryds av hjälporganisationers logotyper.

Finland har bistått Haiti med sammanlagt 22,6 miljoner euro. Under åren 2013-2014 stödjer Finland uppförandet av skolor och bättre undervisning med fem miljoner euro sammanlagt. Utöver de färdiga skolorna bygger man fem till.

Halvtomma klassrum

En av de färdiga skolorna är Myrdud, som invigdes i september. När de minsta eleverna lägger märke till besökarna kikar de nyfiket ut ur klassrummen. Flickornas hår är flätade och pojkarna har prydliga skjortor på sig.

Fast det är brist på böcker och läromedel i Haiti så är skoluniformerna obligatoriska.

”Jag vill bli läkare när jag blir stor”, berättar 13 år gamla Sarah Michel. Hennes favoritämne är franska men hon gillar inte grammatiken.

Rektorn Jouin Duteau förevisar skolbyggnaden som ännu doftar av de nya materialen. Än så länge är klassrummen halvtomma i skolan som är tänkt att rymma cirka 300 elever. Alla skolbarn i området har inte ännu hittat den nya skolan.

”Föräldrarna har inte råd att låta sina barn gå i skola. Det ekonomiska läget är dåligt”, förklarar Duteau.

Haiti, humanitärt bistånd, foto: Marjut Tervola
Trots att Haitis skolor har brist på böcker och läromedel är skoluniformer obligatoriska. Foto: Marjut Tervola

Han väntar sig fler elever på vårterminen. Totalt är fortfarande cirka 400 000 barn i Haiti utan grundutbildning.

Skolan i Myrdud är en kommunal skola där avgifterna är låga i jämförelse med privata skolor. Så många som 80 procent av alla skolor i Haiti är privata.

Den nya skolan är ändå väldigt mycket bättre än den förra, medger Duteau. Det tillfälliga fanerhuset som byggdes efter jordskalvet var trångt och ljudisoleringen usel. Men rektorn är bekymrad över skolbespisningen. Haitis regering strävar efter avgiftsfri skolmat men dit är vägen lång. Duteau försöker hitta en organisation som skulle kunna finansiera skolmaten.

”Vad gör vi med ett kök om vi inte har något att äta”.

Marjut Tervola

Skribenten tjänstgjorde som frivillig kommunikationssakkunnig vid Kyrkans Utlandshjälps regionbyrå för Latinamerika och Karibien under hösten 2013.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Mer på internet

Uppdaterat 16.1.2014


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi