Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Avhandling visar: Bättre utbildning för kvinnor i Tanzania kräver attitydförändring - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 5.12.2013

Avhandling visar: Bättre utbildning för kvinnor i Tanzania kräver attitydförändring

Skolornas utveckling är inte tillräckligt för att kvinnorna ska få bättre utbildningsmöjligheter i Tanzania, konstaterar en finländsk sociolog vars doktorsavhandling handlar om högt utbildade tanzaniska kvinnors erfarenheter.

Tanzania, utbildning. Foto: Kitwana KondoJubelpromotion när Dar es Salaams universitet fyllde 50 år 2011. Foto: Kitwana Kondo

Det är mycket viktigt att skolorna stöds och lärarnas kompetens ökar, men dessutom behövs annat för att kvinnor och flickor ska få bättre möjligheter att utbilda sig. Vad som verkligen behövs är förändringar i kulturen och attityderna, konstaterar Mari-Anne Okkolin som har undersökt högt utbildade tanzaniska kvinnors studieerfarenheter.

I sin färska doktorsavhandling synar hon tio välutbildade kvinnor och hur de upplever sin utbildningskarriär.

De intervjuade kvinnorna ingår i en viktig minoritet eftersom bara två procent av Tanzanias befolkning studerade vid högskolor, och nästan hälften färre kvinnor än män utexaminerades som magistrar, vid tidpunkten för avhandlingens tillkomst.

”Sifforna är i sig inte alarmerande, men det är den sjunkande trenden. Kvinnorna tenderar att hoppa av under studiernas gång”, säger Okkolin.

Möjligheterna till utbildning beror på många faktorer

Studier i kvinnors utbildning i utvecklingsländer kretsar ofta kring de problem kvinnorna stöter på. Också i Okkolins intervjuer tas skolvärldens problem upp, likaså de kulturella förväntningar som kvinnorna dras med.

Men Okkolin stannar inte vid problemen, utan ställer också frågan vad det är som främjar och möjliggör kvinnornas utbildning.

Vad hon kommer fram till stödjer tidigare forskningsresultat om hur komplicerat utbildningsmässigt välmående är beskaffat: det krävs en skolmiljö som stödjer inlärning, moraliskt och ekonomiskt stöd från föräldrarna, plus kvinnornas egen motivation och skolframgång, och alla dessa är förenade med varandra.

Mari-Anne Okkolin. Foto: Emma TaipaleMari-Anne Okkolins avhandling Highly Educated Women in Tanzania – Constructing Educational Well-being and Agency granskades i början av november vid Jyväskylä universitet. Foto: Emma Taipale

Enligt Okkolin visade det sig också tydligt att kvinnorna utsätts för väldigt olika sociala förväntningar.

”Uppfattningen om den tanzaniska kvinnan kunder variera mycket mellan olika familjer och släkter”, berättar hon.

Fokus på kulturella och sociala strukturer

Mari-Anne Okkolin anser att man borde fästa uppmärksamhet på kulturella och sociala strukturer också när man utför utvecklingssamarbete i syfte att förbättra kvinnors utbildningsmöjligheter, inte bara på skolornas grundförutsättningar och lärarnas kunnande.

”Utgående från åtminstone dessa kvinnors erfarenheter kan man på goda grunder hävda att det inte sker någon förändring bara för att skolvärlden utvecklas. Den sociala och kulturella uppfattningen om hur mycket man ska satsa på kvinnor och flickors utbildning är av så stor betydelse, att det är just den man måste påverka”, hävdar hon.

Okkolin tror att de högutbildade kvinnornas berättelser kan vara till nytta vid utbildningen av lokala lärare, för att påverka lokala samhällen och i synnerhet för att påverka föräldrar, som oftast är de som verkligen tar alla beslut om kvinnors studier.

Men hon understryker att de olika delområdena är beroende av varandra, varför man inte ska tro att skolornas utveckling borde upphöra när man talar om samhällelig och social påverkan.

”Att skolorna får bättre verksamhetsförutsättningar är helt avgörande, för det påverkar föräldrarnas uppfattning av skolan som en förnuftig och vettig plats att skicka sina barn till”, avslutar Okkolin.

Simo Porola / maailma.net  

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 5.12.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi