Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Avhandling: Handeln går före utvecklingspolitiken i EU - Utrikesministeriet: Global.finland: Teman: Nyheter

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 7.11.2013

Avhandling: Handeln går före utvecklingspolitiken i EU

EU:s riktlinje är att ärenden som berör utvecklingsländer ska beaktas i all politik. I praktiken är det ändå de kommersiella intressena som dominerar, säger en forskare.

I en perfekt värld skulle alla politiska beslut tas så att man beaktar deras konsekvenser för utvecklingsländerna och reduceringen av fattigdom. Till det har EU strävat i nästan tio års tid, men misslyckats på flera områden, visar Marikki Stocchettis avhandling i u-landsforskning.

EU utvecklingspolitik, foto: European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta / Flickr Andra intressen kör över EU:s utvecklingspolitik, visar forskare Marikki Stocchettis avhandling. Foto: European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Stocchetti, som är anställd av Utrikespolitiska institutet, fokuserar i sin avhandling på utvecklingspolitisk konsekvens, som EU utfärdade en resolution om år 2005.

Tanken var att enbart bistånd inte utrotar fattigdom. Alla politiker måste vara konsekventa i utvecklingshänseende, om till exempel handelspolitiken behandlar utvecklingsländerna orättvist gör inte heller biståndet någon nytta.

Avhandlingen hävdar att handelspolitiken ändå dominerar i EU, på utvecklingspolitikens bekostnad.

Orsakerna är bland annat den otydliga rollfördelningen mellan kommissionens utvecklingspolitiska generaldirektorat och medlemsländerna, pressen att främja EU:s egna intressen istället för utvecklingens och slutligen hela det komplexa begreppet konsekvens.

Stocchetti har granskat EU-dokument och intervjuat 34 EU-beslutsfattare för sin avhandling. Många av dem ansåg att utvecklingspolitiken borde anpassa sig mera till EU:s intressen, och inte tvärtom.

EU utvecklingspolitik, foto: European Commission DG ECHO / FlickrUtvecklingspolitiken är inte EU:s första prioritet, visar Marikki Stocchettis avhandling. Här får syriska flyktingar humanitärt bistånd i Libanon. Foto: European Commission DG ECHO / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Stocchetti påpekar att EU-kommissionens främsta syfte är att driva unionens egna intressen. Därför är god utvecklingspolitik inte tjänstemännens viktigaste målsättning.

”Utvecklingspolitiken är till sin natur annorlunda än till exempel jordbruk, handel och fiske, där det politiska behovet helt tydligt har uppstått i Europa. Utvecklingspolitiken omfattar inte samma interna intresse. Därför körs den om av politik som väger tyngre för EU.”

EPA-avtalen på fel spår

Det tydligaste exemplet på inkonsekvens är enligt Stocchetti EPA-avtalsförhandlingarna som påbörjades i början av millenniet. Den ursprungliga avsikten var att främja handeln i utvecklingsländerna i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet, och stödja dem i reduceringen av fattigdom med hjälp av avtal med EU.

Under årens lopp har man emellertid börjat betona ömsesidig frihandel mer än utrotning av fattigdomen. Utvecklingsländernas marknader skulle liberaliseras separat från de nationella utvecklingsstrategierna. I värsta fall skulle det bara leda till mera fattigdom. Men det medger EU inte.

EU utvecklingspolitik, foto: andy nunn / FlickrHandel är viktigare än utveckling för EU, hävdar Marikki Stocchettis avhandling. Bilden är tagen i Rotterdams hamn. Foto: andy nunn / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

”Den officiella riktlinjen är att EPA-avtalen, som kommissionen har förhandlat fram i tio års tid, fortsättningsvis manifesterar utvecklingspolitisk konsekvens, även om motparterna inte nödvändigtvis vill ha den sortens avtal”, menar Stocchetti.

Konsekvensen måste beaktas

Stocchetti anser att EU:s utvecklingspolitik behöver tydligare rollfördelning och bättre konsekvensdirektiv  från kommissionen.

”Det är självklart att handelspolitiken är viktigare än utvecklingspolitiken för EU. Det skulle kanske vara bra att erkänna det öppet, och därefter reda ut vilka möjligheter man har att skapa situationer som alla vinner på, och vilka problemområdena är.”

Det allra viktigaste är enligt Stocchetti att man fortsätter att sträva efter konsekvens, trots att vi är långt ifrån den bästa av världar. Man kan inte nonchalera konsekvensen för om fattigdomen och otryggheten ökar kommer det i något skede att synas vid EU:s gränser, påpekar hon.

Teija Laakso/maailma.net

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 7.11.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi