Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Väitöskirja: Kauppa menee EU:ssa kehityspolitiikan edelle - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Uutisia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 6.11.2013

Väitöskirja: Kauppa menee EU:ssa kehityspolitiikan edelle

EU on linjannut, että kehitysmaihin liittyvät kysymykset pitää ottaa huomioon kaikessa politiikassa. Käytännössä kaupalliset intressit kuitenkin voittavat, sanoo tutkija.

Ihannemaailmassa kaikki poliittiset päätökset tehtäisiin niin, että samalla huomioitaisiin vaikutukset myös kehitysmaihin ja köyhyyden vähentämiseen. EU on pyrkinyt siihen lähes vuosikymmenen ajan mutta epäonnistunut monin paikoin, käy ilmi Marikki Stocchettin kehitysmaatutkimuksen väitöskirjasta.

EU:n kehityspolitiikka. Kuva: European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta / Flickr Muut intressit ajavat EU:n kehityspolitiikan ohi, käy ilmi tutkija Marikki Stocchettin väitöskirjasta. Kuva: European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Ulkopoliittisessa instituutissa työskentelevän Stocchettin tutkimuksen aiheena on kehityspoliittinen johdonmukaisuus, josta EU antoi julkilausuman vuonna 2005.

Ajatuksena oli, että apu yksin ei poista köyhyyttä. Kaikkien politiikkojen on oltava johdonmukaisia kehityksen kannalta, sillä jos vaikkapa kauppapolitiikka on kehitysmaille epäreilua, avustakaan ei ole hyötyä.

Väitöskirjan mukaan käytännössä kauppapolitiikka menee EU:ssa kuitenkin kehityspolitiikan edelle.

Syynä ovat esimerkiksi epäselvä roolijako komission kehityspoliittisen pääosaston ja jäsenmaiden välillä, paineet edistää EU:n omia intressejä kehityksen sijaan sekä koko johdonmukaisuuskäsitteen monimutkaisuus.

Stocchetti tutki EU-asiakirjoja ja haastatteli väitöskirjaansa varten 34:ää EU-päättäjää. Moni heistä ajatteli, että kehityspolitiikan pitää joustaa EU:n intressien mukaan, ei suinkaan toisin päin.

EU:n kehityspolitiikka. Kuva: European Commission DG ECHO / FlickrKehityspolitiikka ei ole EU:lle ykkösintressi, käy ilmi tutkija Marikki Stocchettin väitöskirjasta. Kuvassa jaetaan humanitaarista apua Syyrian pakolaisille Libanonissa. Kuva: European Commission DG ECHO / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Stocchetti muistuttaa, että EU-komission päätarkoitus onkin EU:n etujen ajaminen. Siksi hyvä kehityspolitiikka ei ole virkamiesten päätavoite.

”Kehityspolitiikka on laadultaan erilaista kuin vaikkapa maatalous, kauppa tai kalastus, joissa tarve politiikalle on selkeästi syntynyt Euroopan sisältä. Kehityspolitiikassa ei ole samanlaista sisäistä intressiä. Siksi se jää EU:lle itselleen painavampien politiikkojen jalkoihin.”

EPA-sopimukset väärillä raiteilla

Selkein esimerkki epäjohdonmukaisuudesta ovat Stocchettin mukaan vuosituhannen alussa aloitetut EPA-sopimusneuvottelut. Niiden alkuperäinen ajatus oli edistää Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen kehitysmaiden kaupankäyntikykyä ja tukea niitä köyhyyden vähentämisessä EU:n kanssa solmittavien sopimusten avulla.

Matkan varrella neuvotteluissa on kuitenkin alettu painottaa köyhyyden vähentämisen sijaan vastavuoroista vapaakauppaa, jossa kehitysmaiden omien markkinoiden vapauttaminen tapahtuisi irrallaan kansallisista kehitysstrategioista. Pahimmassa tapauksessa se vain lisäisi köyhyyttä.

Sitä EU ei kuitenkaan myönnä.

EU:n kehityspolitiikka. Kuva: andy nunn / FlickrKauppa on EU:lle kehitystä tärkeämpää, käy ilmi tutkija Marikki Stocchettin väitöskirjasta. Kuva on Rotterdamin satamasta. Kuva: andy nunn / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

”Virallinen linja on, että EPAt, joita komissio on kymmenen vuotta neuvotellut, ilmentävät edelleen kehityspoliittista johdonmukaisuutta huolimatta siitä, että vastapuolet eivät välttämättä tämäntyyppisiä sopimuksia halua”, Stocchetti sanoo.

Johdonmukaisuutta ei voi unohtaa

Stocchettin mielestä EU:n kehityspolitiikka kaipaisi selvempää roolia ja parempaa johdonmukaisuusohjeistusta komissiolta.

”On itsestään selvä, että kauppapolitiikkaa on EU:lle tärkeämpää kuin kehityspolitiikka. Olisi ehkä parempi, että se tunnustettaisiin avoimesti, ja sitten päästäisiin katsomaan, missä on mahdollisuus saada aikaan jokainen voittaa -tilanteita ja mitkä ovat hankauskohdat.”

Tärkeintä Stocchettin mukaan on, että johdonmukaisuuteen edelleen pyritään, vaikka ihannemaailma onkin kaukana. Kysymystä ei voi unohtaa, sillä jos esimerkiksi köyhyys ja turvattomuus lisääntyvät, se näkyy jossakin vaiheessa joka tapauksessa EU:n rajoilla, hän huomauttaa.

Teija Laakso / maailma.net

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 5.11.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi