Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Hamnen bär Tanzanias handel - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 4.11.2013

Hamnen bär Tanzanias handel

I mitten av 1980-talet började det internationella biståndsgivarsamfundet utveckla Dar es Salaams hamn, som är av stor ekonomisk betydelse både för Tanzania och för dess grannländer. Idag passerar 90 procent av landets handel via hamnen.

Dar es Salaam, Tansania, Satama. Kuva: Martti Lintunen / ulkoministeriön arkistoÅr 1985 började det internationella biståndsgivarsamfundet stödja ett omfattande projekt som gick ut på att utveckla hamnen i Dar Es Salaam. För Finland innebar det en landvinning inom infrastruktursektorn. Foto: Martti Lintula / utrikesministeriets arkiv

Utvecklingssamarbetet mellan Finland och Tanzania började växa på 1970-talet, och fortsatte göra det ända till slutet av 1980-talet. För att undvika onödigt mycket administration koncentrerade Finland sitt stöd till stora projekthelheter.

År 1985 började Finland tillsammans med Världsbanken, de andra nordiska länderna, Italien och Holland stödja ett omfattande projekt som gick ut på att utveckla hamnen i Dar Es Salaam. För Finland innebar det en landvinning inom infrastruktursektorn.

Kunnande och Valmets lyftkranar

Hamnen, som hade varit viktig både för Tanzanias och dess inlandsgrannländers export och import, hade halkat efter utvecklingen redan i slutet av 1970-talet. Det ineffektiva hamnsystemet var bara ett exempel på de problem som det recessionsdrabbade Tanzania led av. Med det övergripande hamnprojektet försökte man främja den ekonomiska tillväxten i hela östra Afrika.

Finland axlade ansvaret för containerterminalens utrustning och verksamhet, samt för att organisationen skulle uppdateras. Vägstyrelsen valdes ut för att genomföra uppdraget, och Suunnittelukeskus Oy fungerade som underkonsult.

Utrustningen för containerhanteringen uppdaterades i och med anskaffningar från Finland. Terminalen fick en containerlyftkran från Valmet. Att skaffa maskinparken och ta i bruk den var ett stort projekt, men relativt okomplicerat.

Däremot tog det tid att föra över kunnande och ansvar till den lokala personalen och arbetsledningen. Tanzanias statliga hamnförvaltnings förmåga att utveckla sin egen organisation var mycket begränsad. Det tekniska biståndet och utbildningen från Finland fick lov att förlängas ända till slutet av år 1995.

Containerterminalen hamnens effektivaste enhet

Trots den ineffektiva organisationen utvecklades hamnens verksamhet. På 1990-talet kunde man på allvar utmana sin nordliga granne, hamnen i Mombasa, som senare kom att befästa sin ställning som östra Afrikas största hamn.

Hamnens trafik växte i jämn takt. Den årliga containertrafiken fördubblades mellan år 1988 och 1999, från ungefär 48 000 containerenheter (TEU) till 108 000. Men containerhanteringstiden var och förblev hopplöst lång och räckte i snitt 20 dagar.

Under tiden för projektet prioriterade Världsbanken utvecklingen av hamnens företagsekonomi. Man ansåg att det var nödvändigt att privatisera hamnfunktionerna för att utveckling skulle kunna ske. Idag är det endast containerterminalen som drivs av en privat operatör, och den är den effektivaste av hamnens enheter.

Hållbara resultat och tillväxtmöjligheter

Containertrafiken har ökat i rask takt. För tillfället rör det sig om nästan 500 000 containerenheter per år. Hamnförvaltningen planerar mera kapacitet för hanteringen, som kommer väl till pass. Containerterminalprojektet verkar alltså ha lett till nya investeringar, och tack vare dem har hamnen kunnat bemöta konkurrensen i regionen.

Överlag har Dar es Salaams hamn en enorm betydelse för Tanzanias ekonomi. 90 procent av landets handel passerar hamnen. Men i effektivitet mätt släpar hamnen fortsättningsvis efter sina konkurrenter. Frakthanteringstiderna är exempelvis lika långa som under projekttiden, när de är som värst. En möjlig lösning kunde vara att skynda på privatiseringen av hamnfunktionerna.

Kaarle Kurki

Skribenten är politices magister som i sin pro gradu -avhandling granskade utvecklingssamarbetet mellan Finland och Tanzania sett ur projektsynvinkel.

Artikeln ingår i en serie på tre som handlar om utvecklingssamarbetet mellan Finland och Tanzania.

Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi