Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Vesipula kiristää paimentolaisten ja viljelijöiden välejä Tansaniassa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutisia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 25.10.2013

Vesipula kiristää paimentolaisten ja viljelijöiden välejä Tansaniassa

Uutiskoosteessa myös tulevaisuuden kehitystavoitteista, turismin kasvun haasteista ja siirtolaisiin kohdistuvista hyökkäyksistä.

Africa Review: Paimentolaiset ja viljelijät kiistelevät vedestä

Konfliktit viljelijöiden ja paimentolaisten välillä lisääntyvät Koillis-Tansaniassa heidän kilpaillessaan ilmastonmuutoksen seurauksena ehtyvistä vesivaroista. Viimeisen kolmen vuoden aikana paimentolaiset ovat siirtyneet kohti Panganin jokialuetta yli 85 000 lehmän ja lähes sadan tuhannen vuohen kanssa. Alueella asuu 3,4 miljoonaa ihmistä, joista 80 prosenttia harjoittaa pienimuotoista viljelyä, ja alueen vesivarat ovat jo nyt riittämättömät.

Viljelijät syyttävät paimentolaisia viljelysten ja keinokastelujärjestelmien pilaamisesta. Tansanian meteorologian laitoksen mukaan sademäärät ovat merkittävästi vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen lisäksi vesivarantoja ovat vähentäneet metsien häviäminen, karjan lisääntyminen ja maanviljelyn laajeneminen.

The Guardian: Kansalaisyhteiskunta, netti ja naiset ratkaisivat maakiistan

Tansaniassa vuosia jatkunut, maailmanlaajuisesti seurattu maaoikeuskiista ratkesi syyskuun lopussa maasai-yhteisöjen voittoon. Kiista alkoi hallituksen annettua maasaiden perinteisiä maita ulkomaiselle metsästysyritykselle 1990-luvun alkupuolella ja johti maaliskuussa tehtyyn päätökseen, jonka mukaan jopa 20 000 maasaita olisi häädetty kotiseuduiltaan.

Harvinaiseen päätökseen vaikuttivat muun muassa paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen merkittävä tuki, sähköisen median tehokas käyttö ja naisten aktiivinen rooli yhteisöjen mobilisoinnissa. Maasait hyödynsivät myös Tansanian edistyneitä maalakeja ja monipuoluedemokratiaa.

IPP Media: Tulevaisuuden kehitystavoitteita kartoitettiin

Tansaniassa selvitettiin viime vuonna vuosituhattavoitteiden jälkeisiä kehitysnäkymiä. Selvityksessä haastateltiin muun muassa kansalaisia ja kansalaisjärjestöjen jäseniä kuin yksityisellä ja julkisella sektorilla työskenteleviä. Selvitys vahvistaa, että terveydenhuolto, koulutus, vesi ja sanitaatio, sukupuolten välinen tasa-arvo, hyvä hallinto ja ympäristö ovat Tansanialle ensisijaisia kehitystavoitteita vuoden 2015 jälkeen.

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan panostusta muun muassa nuorten työpaikkoihin, talouden rakennemuutoksiin, inhimilliseen kehitykseen sekä tieteeseen ja teknologiaan. Monet selvityksessä esiin tulleista teemoista sisältyvät jo maan kehitysohjelmiin.
 

The Citizen: Matkailun hyödyntäminen vaatii lisäpanostusta

Tansanian matkailusektori on nousussa. Tällä hetkellä sen tulot ovat 1,56 miljardia dollaria vuodessa. Maailmanpankin raportti Tourism in Africa: Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods ennustaa, että vuonna 2021 matkailun parissa työskentelee jo yli 460 000 ihmistä. Raportin mukaan matkailu voi muuttaa Tansanian talouden ja vähentää köyhyyttä.

Sen kehittämiseksi tarvitaan kuitenkin parannuksia lentokentillä, tie- ja raideliikenteessä sekä majoituspalveluissa. Matkailusta saatavia kokonaistuloja on mahdollista kasvattaa myös käyttämällä enemmän paikallisia palveluita ja tuotteita. Haasteena ovat kuitenkin nykyisellään maan pohjoisosaan keskittyvän matkailun sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.

IrinNews: Malawilaiset siirtolaiset hyökkäysten kohteena

Heinäkuussa Tansaniassa asuvat paperittomat siirtolaiset saivat käskyn lähteä maasta elokuun 11. päivään mennessä karkottamisen uhalla. Määräys on poikinut väkivaltaisia hyökkäyksiä erityisesti menestyneinä pidettyjä malawilaisia siirtolaisia kohtaan. Malawilaisten mukaan paikalliset syyttävät heitä muun muassa hintojen noususta.

Tansanian viranomaisten mukaan yli 1000 malawilaista on pidätetty ja heille on tarjottu mahdollisuutta hakea oleskelulupaa. Hyökkäysten pelossa useimmat heistä haluavat kuitenkin mieluummin palata omaan maahansa. Malawin hallitus on pahoitellut kansalaistensa kohtelua, mutta ei ole tarjonnut apuaan.

Koonnut: Johanna Latvala
 

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 25.10.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi