Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kartläggning av Serengeti banade väg för senare projekt - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 10.10.2013

Kartläggning av Serengeti banade väg för senare projekt

En hop finska yrkeskartläggare åkte till norra Tanzania i början av 1970-talet. Kartläggningen av Serengetiområdet hörde till sin tids största projekt, och var en banbrytare för konsultprojekt inom utvecklingssamarbetet.

Serengetin kartoitus. Kuva: Ulkoministeriön arkisto.Kartläggning av Serengeti vid en av mätningsplatserna på 1970-talet. Foto: utrikesministeriets arkiv.

Finland började sitt bilaterala utvecklingssamarbete med den unga staten Tanzania i slutet av 1960-talet. År 1969 bad landet om hjälp med uppdateringen av sitt kartverk.

I Finland fanns både kunnande och vilja att anta utmaningen. År 1971 åkte konsultkoncernen Finnmap & Soilwater iväg för att kartlägga den världsberömda naturparken Serengeti och dess omgivningar.

Leoparder på fältarbete

Arbetet leddes av tolv finländska lantmätarexperter, som hade väldigt begränsad erfarenhet av att arbeta i afrikanska omständigheter. Men samarbetet med den lokala arbetskraften – skrivarna, mätningsmännen och assistenterna – gick smidigt.

Däremot fick projektledaren Sven Wik gråa hår av den stränga övervakning som verksamheten utsattes för av övervakningsgruppen i Finland. Bland annat kunde man inte få en parkeringsbot på 35 mark ersatt. Också Tanzanias kartinstitution följde noga med hur arbetet framskred, ibland otåligt.

På fältet levde man enkelt lägerliv och det var svårt att få tag i rent vatten. Ofta blev man mer bekant med vilda djur än man hade önskat.

”På nätterna förde lejonen oljud med sina ungar mellan tälten, och en gång hoppade en leopard upp på bilens reservdäck och åkte med som fripassagerare. Då var stämningen i bilen en aning rastlös”, berättar tekniker Erkki Siitonen.

Internationellt erkännande

Efter fältskedet ritades kartor på prov i Finland. Tanzanier samlade ihop namnbeståndet till dem. Samtidigt utbildades tre tanzaniska kartläggningsstipendiater i Finland.

Serengetin kartoitusprojekti, Tansania. Kuva: Ritva AlanaatuMätningsinstrumenten demonstreras under kartläggningsprojektet av Serengeti i Tanzania. Foto: Ritva Alanaatu

Arbetsgruppens andel av projektet avslutades i och med att de färdiga kartbladen skickades till Tanzania år 1975. De kunde inte tryckas förrän Finland skaffade Tanzania nödvändiga tryckmaterial år 1978, varför hela projektet slutfördes först då.

Projektet och det finska kartläggningskunnandet fick omfattande internationellt erkännande.

Situationen sämre idag

För Tanzania var projektet ett steg närmare kartläggning av naturresurserna och infrastrukturens utveckling. Kartorna har säkert också bidragit till skyddet av Serengetis naturpark och därmed till Tanzanias turism.

Vilka effekter projektet har haft på utvecklingen förblir oklart. Det har inte bevisats hur mycket kartorna i verkligheten har utnyttjats.

Syftet med projektet var också att förstärka Tanzanias kartinstitutions kapacitet att utvecklas på egna villkor. Men man kan inte säga att någon kartläggning ens skulle existera i dagens Tanzania: gamla kartor har inte uppdaterats och nya har inte utarbetats. Det lilla kunnande som fanns har försvunnit utomlands. Läget är till och med sämre än på 1970-talet, då branschen fick ta emot mycket utländskt stöd.

Vid geografiska institutionen i Dar es Salaams universitet har man slagit vakt om gamla, användningsdugliga kartblad av Serengeti.

Sammanfattningsvis kan man säga att kartläggningen av Serengeti, som lyckades utomordentligt väl sett ur samtidens perspektiv, effektivt verkar ha banat väg för kommande, ännu större konsultprojekt inom utvecklingssamarbetet.

Kaarle Kurki

Skribenten är politices magister och har i sin pro gradu-avhandling granskat Finlands och Tanzanias utvecklingssamarbetes historia på projektnivå.

Artikeln ingår i en serie på tre som handlar om Finlands och Tanzanias utvecklingssamarbetes historia.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 10.10.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi