Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Miehet jyräävät Sambian politiikassa - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 11.10.2013

Miehet jyräävät Sambian politiikassa

Uutiskoosteessa myös maataloustukien vähentämisestä, vammaisten vaatimuksesta saada oma ministeriö, pyrkimyksestä vähentää sokeutta ja hallituksen reaktiosta lakkoihin.

Think Africa Press: Naisvihamieliset asenteet lisääntyneet

Monessa muussa Afrikan maassa naispäättäjien määrä on lisääntynyt, mutta Sambia on vasta sijalla 163 yhteensä 186 maasta vuoden 2012 sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa indeksissä.

Poliittisen aktivistin, tohtori Charlotte Harland Scottin mukaan syynä ovat yhteiskunnalliset asenteet naisia kohtaan, jotka ovat muuttumassa entistäkin vihamielisemmiksi.

Sambiassa on käynnissä perustuslakiuudistus, jolla pyritään lisäämään naisten määrää vaaleissa, mutta toisin kuin monessa Afrikan maassa, suoranaisia kiintiöitä tai velvoitteita lakiin ei näillä näkymin ole tulossa.

YK:n kehitysohjelman mukaan Sambian olisi ensiarvoisen tärkeää puuttua naisten aliedustukseen, joka on omiaan jarruttamaan kehitystä ja demokratiaa.

Irin News: Maataloustukia lakkautetaan

Sambian hallitus on lakkauttanut maataloustukia, koska niiden katsotaan kuluttavan liikaa maan resursseja, jotka olisi parempi suunnata terveyteen ja koulutukseen.

Maanviljelijöiden liiton mukaan tukien poistot uhkaavat ennestäänkin kärsinyttä maissintuotantoa ja siten ruokaturvaa. Maissin hinta on jo noussut toimenpiteen seurauksena.

Noin 80 prosenttia maaseudun ihmisistä on köyhiä, sillä tukiohjelmat ovat hyödyttäneet enemmän varakkaita maanomistajia. Overseas Development Instituten (ODI)maatalousasiantuntijan Steve Wigginsin mukaan pitäisi miettiä, olisiko varat tehokkaampaa käyttää esimerkiksi tutkimukseen, teiden parantamiseen tai rahoituspalveluihin.

The Post: Vammaiset haluavat oman ministeriön

Vammaisten nuorten kansalaisjärjestö ehdottaa vammaisasioiden ministeriön perustamista. Nykyisellään vammaisten asioita hoidetaan yhteisökehityksestä sekä äitiys- ja lapsiterveydestä vastuussa olevassa ministeriössä.

Järjestön mukaan ministeriö keskittyy liikaa terveyskysymyksiin eikä vammaisten asemaan yhteiskunnassa.

Järjestön mukaan hallinto on tehnyt vammaisten asiaa edistäviä lakimuutoksia YK:n linjausten mukaisesti, mutta niiden toteutus ei ole onnistunut eikä vammaisia kohdella täysvaltaisina kansalaisina.

Lusaka Times: Yli 30 000 onnistunutta näönpalautusleikkausta

Terveysministeri Joseph Kasonden mukaan Sambia pyrkii poistamaan korjattavissa olevan sokeuden lisäämällä korjausleikkauksia ja perustamalla niitä tarjoavia klinikoita.

Maassa arvioidaan olevan yli 150 000 sokeaa. 80 prosenttia tapauksista olisi ehkäistävissä tai korjattavissa. Kasonden mukaan sokeudella on pitkäaikaisia, negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja erityisesti sen köyhiin yhteisöihin.

Maa on sitoutunut Maailman terveysjärjestön Vision 2020 -kampanjaan, jolla pyritään poistamaan maailmasta korjattavissa oleva sokeus vuoteen 2020 mennessä. Kitwen keskussairaala on jo tehnyt yli 30 000 onnistunutta näönpalautusleikkausta, joista 90 prosenttia on kaihileikkauksia.

Zambia Reports & The Times of Zambia: Hallitus maksaa kuntatyöntekijöiden palkkoja

Kansalaisjärjestö Saccordin (the Southern African Center for the Constructive Resolution) mukaan maassa laajalle levinnyt protestointi osoittaa, että Sambian työmarkkinoilla on ongelmia, joihin viranomaisten tulisi välittömästi kiinnittää huomiota. Järjestö huomauttaa, että protestit hidastavat maan tuotantoa.

Viime aikoina maassa ovat lakkoilleet tai uhanneet lakoilla muun muassa sairaanhoitajat ja kunnallisen alan työntekijät. Hallitus ilmoittikin tulevansa kuntatyöntekijöitä vastaan antamalla 7,5 miljoonaa euroa heidän palkkojensa maksuun.

Koonnut: Johanna Latvala

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 11.10.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi