Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Sosiaalityön tarve lisääntyy Libanonin pakolaisleireillä - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Uutisia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 2.10.2013

Sosiaalityön tarve lisääntyy Libanonin pakolaisleireillä

Sosiaalityöntekijät työskentelevät Libanonissa sijaitsevan Shatilan pakolaisleirillä äärimmäisissä olosuhteissa, joita Syyrian sota entisestään vaikeuttaa.

Sosiaalityö, pakolaiset, Libanon. Kuva: Kirsti Palonen Sosiaalityöntekijä Jamilé Shehadé seuraa, miten palestiinalaiset ja syyrialaiset evakkolapset tekevät yhteistä maalausta Beit Atfal Assumoudin Shatilan keskuksessa. Kuva: Kirsti Palonen.

Neliökilometrin alueelle ahdetun Shatilan pakolaisleirin asukasluku on kasvanut Syyrian sodan aikana 17 000:sta 23 000:een.

Libanon ei järjestä palestiinalaispakolaisille mitään palveluja. UNRWA huolehtii leirien terveydenhuollosta, koulutuspalveluista, infrastruktuurista sekä ruoka- ja tavara-avusta.

Palestiinalaisilla on Libanonissa virkakielto koulutettuihin ammatteihin. He saavat tehdä vain avustavia töitä siivoojina, kadunlakaisijoina tai rakennusmiehinä. Nyt syyrialaiset tekevät nämäkin työt halvemmalla kuin maassa pidempään asuneet palestiinalaiset.

Palestiinalaisten työttömyysaste on 50–60 prosenttia, ja sota vain lisää työttömyyttä.

Sosiaalityö on kriisityötä

Shatilassa ongelmat ovat isoja johtuen köyhyydestä, epähygieenisistä olosuhteista sekä pitkäaikaissairauksista. On perheväkivaltaa, lasten kaltoin kohtelua, huumeongelmia ja rikollisuutta.

Koska UNRWAn toimialueeseen ei kuulu sosiaalityö, sitä järjestää palestiinalaisjärjestö Beit Atfal Assumoud. Shatilassa se ylläpitää keskusta, jossa on sosiaaliaseman lisäksi hammasklinikka, päiväkoti, tukiopetusta ja harrastustoimintoja.

Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) aloitti Libanonin palestiinalaisleireillä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kummitoiminnan Suomessa vuonna 1984. Nykyisin sitä hoitaa sosiaalialan yhdistys Globaali sosiaalityö. Psykologi Sirkku Kivistö PSV:stä vierailee kuitenkin Libanonissa edelleen säännöllisesti ja näkee leireillä sosiaalityön karun arjen.

”Siellä eletään jatkuvasti äärimmäisissä olosuhteissa, joten sosiaalityöntekijöillä on ongelmiin kriisityön ote. He eivät jää odottamaan, että ihmiset voimaantuisivat hakemaan itselleen apua, vaan puuttuvat tilanteeseen välittömästi ”, Kivistö kertoo.

Lapset erityisenä huolena

Syyrian sodan myötä sosiaalipalveluiden keskuksen asiakasmäärä on kaksinkertaistunut. Shatilassa työskentelee neljä sosiaalityöntekijää, joista kukin hoitaa 30:a perhettä.  Sosiaalityöntekijät vierailevat perheissä viikoittain.

Perheille viedään ruokatarvikkeita ja lääkkeitä, ja perheet saavat myös jonkin verran rahallista tukea. Äitejä ohjataan muun muassa raskaudenaikaisessa ravitsemuksessa, miehiä isän roolissa ja molempia aviollisissa riidoissa.

Ahtaista oloista ja psyykkisistä ongelmista johtuen perheiden tilanne voi kriisiytyä helposti.

”Erityinen huoli on se, että lapset jättäisivät koulun kesken. Jos sosiaalityöntekijä näkee kouluaikana kadulla liikkuvan lapsen, hän menee heti patistamaan tämän takaisin kouluun.”

Kiskurihintoja vastaan

Sosiaalityöntekijät tukevat edelleen myös niitä vakavasti traumatisoituneita perheitä, joiden jäseniä kuoli vuoden 1982 Shatilan ja Sabran verilöylyssä.

”He tarvitsevat psykologista tukea, jotta he pystyvät löytämään ratkaisuja ongelmiinsa. Sosiaalityöntekijät pyrkivät myös varmistamaan, että lapset eivät jää heitteille, jos vanhemmat uupuvat.”

Shatilan asukkaiden lisäksi sosiaalityöntekijät auttavat Syyriasta paenneita palestiinalaisia. Heitä joudutaan auttamaan usein asunnon vuokraamisesta lähtien, sillä muuten he joutuisivat maksamaan libanonilaisvuokraajille kiskurihintoja. Lisäksi heitä ohjataan avustuspisteisiin ja lapsia UNRWAn kouluihin.

Kivistön mukaan Libanon on sosiaalityön näkökulmasta haastavampi kuin muut arabimaat ja palestiinalaisalueet, joissa elävillä palestiinalaisilla on lain suoma pääsy työmarkkinoille.

”Libanonissa on lainsäädännön takia enemmän vaikeita sosiaalitapauksia. Lainsäädäntö sulkee palestiinalaiset pois työmarkkinoilta, eikä muutenkaan tue heidän kotoutumistaan.”

Iita Kettunen

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 2.10.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi