Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konflikter och fattigdom gör att Somalia fortfarande är ett krisland - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Utvecklingsutmaningar

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Konflikter och fattigdom gör att Somalia fortfarande är ett krisland

Största delen av somalierna lever i fattigdom och hungern är inte heller någon sällsynt gäst.

Nainen ja aliravitsemuksesta kärsivä lapsi Somaliassa. Kuva: UN Photo / Stuart PriceUnder hungersnöden 2011 led till och med fyra miljoner somalier av hunger. Bild: UN Photo / Stuart Price.

Konflikten som har fortsatt i årtionden i Somalia har varit en bakgrundsfaktor i två svältkatastrofer, den har dödat, handikappat eller drivit på flykten miljoner, söndrat familjer och samhällets strukturer och förvärrat landets fattigdom.

Den så gott som kollapsade staten är officiellt inte med i indexet för den mäsnkliga utvecklingen med vilket FN:s utvecklingsorgan UNDP rangordnar världens stater på basis av hälsa, utbildning och inkomster. Troligen skulle landet ändå finnas i slutändan.

Enligt UNDP räknas över 80 procent av Somalis befolkning vara så kallade mångdimensionellt fattiga. Över hälften är arbetslösa, av den växande ungdomsbefolkningen ännu fler.

Det är konstant matbrist i Somalia. Över 40 procent av barnen under 5 år småväxta på grund av undernäring. Under sommaren 2011 drabbades Somalia av hungersnöd och hungersdöden hotade fyra miljoner människor. Tack vare bättre regn fick man läget under kontroll, men uppskattningsvis 260 000 människor svalt ihjäl och över en miljon lever fortfarande med otrygg tillgång till livsmedel.

Kvinnornas ställning är usel

Till Somalias största utmaningar förutom fattigdomen hör kvinnornas usla ställning och den obefintliga basservicen. Sjukdomar som skulle gå att förebygga, som tuberkulos, malaria och mässling, är vanliga.

Den förväntade livslängden är låg vilket beror på dålig hälsovårdsservice, att sanitets- och vattenservicen kraschat och undernäring. Under en tredjedel av befolkningen har tillgång till rent vatten. Av hundratusen mödrar dör tusen under graviditeten eller förlossningen. Enligt FN:s barnfond Unicef dör de somaliska under femåringarna nästmest i världen.

Kvinnornas har svårare än männen att hitta jobb, våldet mot kvinnor är utbrett, de traditionella lagarna är diskriminerande mot dem och flickorna gifts bort i mycket ung ålder. Nästan alla somaliska kvinnors könsorgan har stympats, vilket är en orsak till den höga mödradödligheten.

Under tio procent av somalierna har en utbildning på andra graden. Få kan ens gå grundskolan till slut, och under en tredjedel kan läsa.

Finland stödde år 2012 Somalia med cirka 9,4 miljoner euro om man räknar med den humanitära hjälpen. Under de kommande åren ska man betona stödet till hälsosektorn.

Stödet har efter 1991 kanaliserats främst genom de finländska frivilligorganisationerna. Finland har bland annat stött ett projekt ordnat av Internationella Migrationsorganisationen IOM, där hälsovårdsproffs från Finlands somaliska diaspora utbildar lokala hälsovårdsstuderande och - personal i Somaliland och Puntland.

Källor:

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 25.5.2016


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi