Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Fördomar och förväntningar möter återflyttare i Somaliland - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 22.8.2013 | Finlands ambassad, Nairobi

Fördomar och förväntningar möter återflyttare i Somaliland

Det går att återflytta till sitt forna hemland för gott, men bara om man verkligen gör det av fri vilja. Inte ens då är det lätt, särskilt inte för kvinnor.

Somalimaa, naiset. Kuva: Petri HautaniemiDet är sällan lätt för somaliska kvinnor att återvända till sitt fosterland. Foto: Petri Hautaniemi

Petri Hautaniemi har studerat återflyttare i Somaliland, och han har märkt att utbildade kvinnor aktivt utnyttjar färdigheter och kunskap de har inhämtat utomlands för att utveckla sitt fosterland.

”Många av dem arbetar för olika utvecklingssamarbetsorganisationer. Återflyttande kvinnor spelar viktiga roller när det handlar om att agera och informera om kvinnlig könsstympning, och för kvinnors hälsoprojekt i Somaliland.”

Somaliland har förändrats kraftigt under de senaste åren. Förutom att urbanisering pågår och de traditionella näringsstrukturerna håller på att upplösas genomgår också det sociala livet en brytningsperiod.

”Kvinnorna är ofta ensamförsörjare och därmed ännu mera utsatta än förut. För dem är det livsviktigt att få stöd av återflyttade kvinnor.”

”Alla återflyttade kvinnor är visserligen inte förespråkare för kvinnornas rättigheter, men en del är väldigt rättframma och utvecklingsorienterade.”

Enligt Hautaniemi värdesätter lokalbefolkningen de återflyttades verksamhet. Ändå är det inte lätt att återvända.

Orimliga förväntningar och misstankar

Det är ont om arbetsplatser i Somaliland, så de utbildade återflyttade kvinnornas ankomst väcker avundsjuka hos männen, som de konkurrerar med. På grund av den dåliga infrastrukturen och bristen på lokal köpkraft lyckas inte alltid företagsverksamhet.
Återflyttarna uppfattas också som förmögnare än de i själva verket är, vilket kan leda till orimliga förväntningar bland deras släktingar.

”Största delen av de återflyttade kvinnorna upplevde att de inte kan bistå alla som ber dem om hjälp”, berättar Hautaniemi. Bilden av förmögenhet ökar när vissa återflyttare skaffar sig stora landegendomar, där de hoppas göra värdefulla mineralfynd.

”Det har lett till tvister om mark. Även om återflyttarna är somalier betraktas de på sätt och vis som utomstående.”

För kvinnorna och barnen krävs i synnerhet anpassning till kulturen.

Somalimaa, paluumuutto, koulutus. Kuva: Petri HautaniemiDet kan vara svårt för somaliska barn som vuxit upp utomlands att anpassa sig till Somalilands kultur. Foto: Petri Hautaniemi

”Religiositeten och moralen hos kvinnor som levt utomlands ifrågasätts. Och barn och ungdomar som har vuxit upp i utlandet kan uppföra sig på sätt som anses opassande.”

Frivillig återkomst kan bli bestående

Hautaniemi förklarar att återflyttningen vilar på hållbar grund om den som flyttar noga har övervägt återkomsten, har bekantat sig med sitt forna hemland genom besök, och om han eller hon har sociala nätverk på orten. Bäst klarar sig de som dessutom har ekonomiskt kapital och god utbildning.

”Det praktiska beslutet att återvända har ofta anknytning till en förändring i livet så som pension, giftermål eller en släktings bortgång.”

Största delen av dem som Hautaniemi intervjuade har återvänt till Somaliland på eget initiativ. De hade finskt eller annat medborgarskap och bekostade flytten själva.

”Om man återflyttar mot sin vilja, blir det sällan bestående, även om det hela skulle förefalla frivilligt, till exempel ingå i något slag av program.” Program för fri återflyttning borde utvecklas så att återflyttarna har möjlighet att återvända till Finland om de så skulle önska.

”I synnerhet kvinnor, som ger sig av på grund av sina entusiastiska män men som saknar nätverk och professionella resurser, kan uppleva att deras liv i Somaliland är onödigt begränsat.”

Johanna Latvala

Slutrapporten gällande Helsingfors universitets projekt Somaliaan ja Irakiin palanneet/Return Migration and Vulnerability: Case Studies from Somaliland and Iraqi Kurdistan finns på adressen https://blogs.helsinki.fi/somaliaan-irakiin/ .

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Mer på internet

Uppdaterat 27.8.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi