Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Zambia: Miljöproblem löser man inte på papper - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 21.8.2013

Zambia: Miljöproblem löser man inte på papper

Staten har nog en plan men det praktiska genomförandet haltar, säger zambiska miljöorganisationer.

Sambia, puuhiili, polttoaine. Kuva: D-lab/Flickr. Träkol är en vanlig energikälla i Zambia. Foto: D-lab/Flickr.com, CC BY-NC-SA 2.0

”Miljöns betydelse understryks nog i det nationella utvecklingsprogrammet. Men förverkligandet är fortfarande en utmaning”, sammanfattar zambiska organisationskoordinatorn Vincent Ziba när han beskriver hållbar utveckling i Zambia.

Ziba tjänstgör vid CBNRM Forum, en organisation som eftersträvar att lokalsamhällen ska förvalta naturresurserna, och han hyser inte stort hopp om att Zambia ska uppnå FN:s millenniemål för miljön inom utsatt tid.

Av FN:s åtta millenniemål handlar det sista om miljön. Till år 2015 borde jordens länder bland annat införliva principer för hållbar utveckling i sin politik, hejda biodiversitetens krympande samt halvera andelen av befolkningen som lever utan rent vatten och sanitet.

Vattenmålet har redan uppnåtts, också Zambia har lyckats höja andelen av sin befolkning som har tillgång till rent vatten till 61 procent. Målet 74,5 procent är ändå långt borta.

Förvaltningen haltar

Förutom dricksvattenbristen har Zambia många andra miljöproblem; jordmånen degenereras, gruvindustrin förorenar och klimatförändringen för med sig torka och översvämningar allt oftare.

Sambia, kaivo, lapset. Kuva: rebecca/Flickr. I Zambia har 61 procent av befolkningen tillgång till rent vatten. Millenniemålet är 74,5 procent och ligger fortfarande långt borta. Foto: rebecca/Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Ziba tar upp ett av de största problemen, skogsbortfallet. Emmanuel Mutamba anser också att försvinnande skogar hör till de värsta problemen. Mutamba jobbar för en annan zambisk miljöorganisation, Green Living Movement, som främjar hållbar utveckling på landsbygden.

”Det handlar om 300 000 hektar varje år. Det är mycket, särskilt om man beaktar att 75 procent av befolkningen är småbrukare som är beroende av miljön”, säger Mutamba.

Orsaken till skogsbortfallet är fattigdomen: folk fäller träd illegalt för försäljning.

Dessutom behöver de mera odlingsmark och ved som energikälla. Mutamba och Ziba menar att den illa fungerande miljöförvaltningen också påverkar Zambias miljöproblem. Den tar exempelvis ingen större notis vid lokala samhällens åsikter när miljöproblem ska lösas.

”Infallsvinkeln är helt teoretisk: man erkänner miljöproblemen och vad man borde göra, men när det är dags att genomföra åtgärderna uppstår svårigheter. Man ger inte de resurser som behövs för att genomföra sina resolutioner”, beskriver Mutamba.

Finland har understött Zambias miljöförvaltningsreformer i många år. Miljöexperten Marja Ojanen vid Finlands ambassad i Zambia berättar att man redan i åratal har koncentrerat miljö- och naturärenden till centralförvaltningen, samtidigt som man har skurit ner lokalförvaltningen. När det är myndigheterna som har all bestämmanderätt blir exempelvis skogsskydd inte särskilt lockande för vanliga medborgare.

Teori hjälper inte

Mutamba och Ziba tycker att människorna på gräsrotsnivån spelar mycket viktiga roller när man löser miljöproblem. Man måste få människorna att inse problemen och sina egna roller när det gäller att lösa dem. Många organisationer arbetar med detta för ögonen.

Mutamba berättar att Green Living Movement, bland andra, har informerat om problemen med kemiska bekämpningsmedel, och utbildat odlare på landsbygden att använda naturenliga metoder i stället.

”Det är ett steg i rätt riktning och vi fortsätter vidare därifrån. Man kan inte uppnå någonting med enbart teorier, man måste ha med lokalsamhällena”, påpekar han.

Teija Laakso/maailma.net

Artikelserien handlar om FN:s millenniemål och hur de förverkligas i Finlands långvariga samarbetsländer.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Uppdaterat 27.8.2013


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi