Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Lapset säästyvät tulikuumalta lusikalta Egyptin maaseudulla - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Uutisia

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 9.9.2013 | Suomen suurlähetystö, Kairo

Lapset säästyvät tulikuumalta lusikalta Egyptin maaseudulla

Fida Internationalin kehitysyhteistyöhankkeessa on parannettu jo yli kymmenen vuoden ajan Ylä-Egyptin köyhien maalaiskylien asukkaiden elämänlaatua.

Fida_MiniaNoin tuhat ihmistä osallistuu joka viikko hankkeen terveysvalitustuokioihin. Kuva: Päivi Arvonen.

Fida Internationalin hankkeessa Egyptin maaseudulla on saatu hyviä tuloksia terveysvalistuksella, naisten lukuopetuksella sekä rakentamalla vesijohtoja ja kuivakäymälöitä kyläläisten koteihin.

”Olen oivaltanut monia tärkeitä asioita terveydestä, kuten sen, että jokaisella perheenjäsenillä tulee olla omat hammasharjat”, kertoo Esbet El Mekades -nimisessä kylässä asuva Eman Shakhlol.

Shakhlol kertoo ymmärtäneensä myös, ettei lasten fyysinen kurittaminen ole hyväksi.

”Meillä oli tapana rangaista tottelematonta lasta polttamalla lapsen ihoa tulikuumalla lusikalla. Nyt tajuan, että tämä on lapselle vahingollista”, kahden alle kouluikäisen lapsen äiti sanoo.

Vapaaehtoisohjaajat oppivat itsekin

Minian maakunnassa toteutettavassa hankkeessa on tällä hetkellä mukana 12 kylää, joista jokaisessa on useita tuhansia asukkaita. Yhdessä kylässä hanke kestää kahdesta kolmeen vuotta kylän koosta riippuen. Työtä on tehty yhteensä noin 50 kylässä.

Fida_MiniaMinian maakunnassa maalaiskylien asukkaiden elämänlaatu on parantunut terveysvalistuksen, naisten lukutaito-opetuksen sekä vesijohtojen ja kuivakäymälöiden rakentamisen ansiosta. Kuva: Päivi Arvonen.

Hankkeen kylissä lähestytään ensin kylän vaikutusvaltaisia henkilöitä, joista muodostettava kyläkomitea valitsee kolmesta kuuteen vapaaehtoistyöntekijää. Vapaaehtoistyöntekijät saavat koulutusta hankkeen työntekijöiltä. He osallistuvat viikoittaisiin työntekijöiden vetämiin terveysvalistustuokioihin ja kiertävät sen jälkeen kodeissa tarkistamassa, miten tuokioiden oppi on omaksuttu.

”Opin itsekin koko ajan uusia asioita henkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä hyvästä elämästä. Iloitsen siitä, että perheeni tukee minua tässä työssä. He näkevät, että tämä hyödyttää koko perhettä ja koko kylää”, kertoo hankkeen vapaaehtoistyöntekijänä toimiva Wafaa Nagib.

Hankkeen viikkokokoontumisiin osallistuu noin tuhat ihmistä joka viikko. Kotikäyntejä tehdään kuukausittain noin 1 300.

Egyptiläisten työmoraali yllätti

Fida Internationalin yhteistyökumppanina on vuodesta 2003 lähtien toiminut egyptiläinen Christian Practical Service Society -niminen kristitty järjestö.

”Kumppanimme tiimin korkea työmoraali oli positiivinen yllätys. He ovat erittäin oma-aloitteisia, mikä helpottaa työtä, koska tiimin jäseniä ei tarvitse koko ajan ohjata”, kertoo Fida Internationalin Egyptin hankekoordinaattori Jukka Perttu.

Pertulle on ollut myönteinen yllätys myös se, että Egyptin yhteiskunnassa ongelmallisista asioista kuten seksuaaliterveyteen tai lasten hyväksikäyttöön liittyvistä asioista on pystytty kotivierailuilla käymään rakentavaa keskustelua.

Kumppanin omavaraisuus isoin haaste

Vuonna 2000 alkanut hanke päättyy kesäkuussa 2014. Tavoitteena on ollut voimaannuttaa kohdekylien asukkaita aloittamaan ja toteuttamaan omatoimisesti sosiaaliseen kehitykseen liittyviä hankkeita. Hanke toimii myös sillanrakentajana kristittyjen ja muslimien välillä.

”Yhteistyö kristittyjen ja muslimien kesken on toiminut hyvin. Suurin haaste hankkeen päättymiseen liittyen ei olekaan työn jatkuvuus sinänsä vaan kumppanin omavaraisuus rahoituksen suhteen”, Jukka Perttu kertoo.

Päivi Arvonen

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 9.9.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi